GOMA Symposium vrijdag 12 mei 2017

Het GOMA Symposium 2017, met als titel ‘Just Trust’, vond plaats op vrijdagmiddag 12 mei a.s., in Gooiland Theater te Hilversum.

Vertrouwen

Sprekers vanuit verschillende disciplines lichtten vanuit hun eigen vakgebied het thema ‘vertrouwen’ toe.

Wat gebeurt er als het vertrouwen ontbreekt – tussen professionals onderling en tussen professional en patiënt met letselschade; waarom is vertrouwen belangrijk en hoe kan het worden hersteld?Wat is de relatie tussen vertrouwen en transparantie? Hoe verhoudt de GOMA zich tot dit thema?

Pierre Campbell van de Britse Medical Defence Union, de aansprakelijkheidsverzekeraar van een groot aantal ziekenhuizen, lichtte het Britse verzekeringssysteem toe dat is gebaseerd op wantrouwen.

Kortom, het was een interessante middag die stof bood tot nadenken en napraten!

Terugblik en impressie van het congres