Raadsdag en GOMA Symposium

Als netwerkorganisatie stimuleert de Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door congressen, symposia en andere bijeenkomsten te organiseren.

De Letselschade Raadsdag 2015 had als motto: ‘Going up!’
Centraal in het programma voor het jaarcongres stonden de diverse vernieuwingen in de letselschadebranche, met het accent op herstelgericht schaderegelen.

Het plenaire ochtendprogramma werd verzorgd door prominente sprekers zoals prof. mr. Ton Hartlief, senior raadsheer mr. Renate Dozy en prof. mr. Arno Akkermans. Tijdens de lunchpauze was er gelegenheid op de Informatiemarkt kennis te nemen van diverse vormen van herstelgerichte diensten.

‘s Middags was er de keuze uit diverse workshops. In het Herstelcafé was het mogelijk op basis van uitdagende cases nieuwe manieren te beproeven om letselschadeslachtoffers te ondersteunen. Daarnaast waren er workshops:  ‘Conflict hanteren en Onderhandelen’, ‘Waarom mediation een goed alternatief is’ en ‘De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade; ervaringen en opbrengsten’.

GOMA Symposium

De Letselschade Raad houdt eens per jaar het GOMA Symposium. Centraal staan de ontwikkelingen rond patiëntveiligheid, medische aansprakelijkheid en de bijdrage van De Letselschade Raad op deze gebieden. Het symposium is gericht op professionals uit de zorgsector en letselschadepraktijk. beleidsmakers en wetenschappers. Het GOMA Symposium vindt plaats op een centrale locatie in Nederland, goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.