Permanente Commissie GOMA

De Permanente Commissie GOMA is het overlegorgaan waar letselschadebranche en zorgsector elkaar ontmoeten.

De PC GOMA is belast met de implementatie van, voorlichting over en actieve monitoring van de GOMA. De leden van de commissie treden op als ambassadeur van de GOMA binnen hun eigen achterbannen.

De focus van de PC GOMA ligt voor de komende tijd op de herziening van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.

Medische Paragraaf

Het werken met een medische machtiging vormt de kern van de toe te voegen medische paragraaf bij de GOMA. Deze machtiging wordt ontwikkeld door de Werkgroep Medische machtiging bij medische aansprakelijkheid.

Aanbeveling 18

Een subgroep van de PC GOMA, onder voorzitterschap van mr. Jørgen Simons, heeft de toelichting op aanbeveling 18 herschreven en aangescherpt. De interpretatie van deze aanbeveling was voorheen te vaak bron van discussies tussen partijen. Ook de uitkomsten van de werkzaamheden van deze werkgroep worden meegenomen bij de consultaties rond de herziening van de GOMA.

Het Bureau van De Letselschade Raad ondersteunt de werkgroep hierbij en vervult de coördinerende taken inzake de besluitvorming.

Samenstelling PC GOMA

 • prof. mr. Arno Akkermans (VU) , voorzitter
 • mr. Trudy Boshuizen (NVZ)
 • mr. Rachel Dielen (Platform Personenschade)
 • drs. Pauline Verhoeven (DLR, secretaris)
 • Clara Tilanus (letselschade advocaat)
 • mr. Madelon Hengeveld (VKIG)
 • mr. Lisette Geldof van Doorn (ministerie van VWS)
 • Lisanne Polak (VvAA)
 • mr. Hugo de Jager  (rechtsbijstandverzekeraars)
 • Marilene van Hussen (Patiëntenfederatie Nederland)
 • mr. Annemiek van Reenen–ten Kate (letselschade-expert)
 • mr. Anneloes Rube (KNMG)
 • mr. Aernout Santen en Johan Logher (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Joke Smink (NFU)
 • Yme Drost (NIVRE)