Trainingen

De Letselschade Raad organiseert zelf of in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch trainingen voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling van letselschade en de omgang met medische incidenten.

Het trainingsaanbod van De Letselschade Raad over de GBL is bestemd voor (juridisch) professionals,herstelgerichte dienstverleners, beleidsbepalers, beslissers en managers,

De Letselschade Raad verzorgt daarnaast trainingen over de GOMA voor professionals uit de zorgsector, zoals medici, klachtenfunctionarissen en kwaliteitsfunctionarissen en voor professionals uit de letselschadepraktijk zoals verzekeraars, letselschadebureaus en expertise bureaus.

In 2018 organiseert De Letselschade Raad de hieronder genoemde trainingen:

Opleidingen GBL