Consultatiefase Project Goede Praktijken Beroepsziektezaken: feedback gevraagd

Het project Goede Praktijken Beroepsziektezaken bevindt zich in een volgende fase: de consultatiefase.

Uw input wordt zeer op prijs gesteld: een consultatieversie van “Goede Praktijken Beroepsziektezaken, handreiking voor de afwikkeling van schade door beroepsziekten” kunt u downloaden op de projectpagina.

Uw feedback is welkom: schriftelijk of door aanwezigheid bij consultatierondes op 18 februari en 31 maart a.s.

Meer informatie over aanmelden voor de consultatierondes.