Indexering Richtlijnen 2019

Jaarlijks wordt bezien of de Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Zo ook in januari 2019. Indexering vond plaats van de Richtlijn studievertraging en de Richtlijn licht letsel inclusief smartengeld. Voor de overige Richtlijnen bleek indexering niet noodzakelijk.

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen bij de afwikkeling van een letselschadekwestie duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschades. Jaarlijks wordt bezien of de richtlijnen moeten worden geïndexeerd.

Meer over De Letselschade Richtlijnen en de Werkgroep Normering leest u hier: https://deletselschaderaad.nl/activiteit/werkgroep-normering/