Oktober: maand van het online Self Assessment

Het is bijna weer oktober, de maand waarin jaarlijks het Online Self Assessment van De Letselschade Raad plaatsvindt.

Doel van toetsing

In een sector waarin het beroep van letselschade expert niet van overheidswege is gereguleerd, heeft de sector zelf een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwaliteitseisen op te stellen en die kwaliteit ook na te streven. Het toetsen van kwaliteit zien de bij het Register Letselschade aangesloten organisaties als voorwaarde voor toelating en prolongatie in het Register Letselschade.

Door aansluiting bij het Register Letselschade en de bereidheid tot het naleven van de gezamenlijk geformuleerde kwaliteitseisen, dragen de aangesloten organisaties bij aan een deskundige en betrouwbare branche. Met een inschrijving is voor bijvoorbeeld gedupeerden van letselschade inzichtelijk welke organisaties aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Zo kan iemand met letselschade een weloverwogen keuze maken voor een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger.

Begin oktober ontvangen ingeschrevenen in het Register Letselschade per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het online Self Assessment. Het online Self Assessment maakt deel uit van de auditcyclus van De Letselschade Raad.

Heeft de ingeschreven organisatie in 2019 een bezoekaudit gehad of zal deze dit jaar nog plaatsvinden? Dan ontvangt deze organisatie pas in 2020 weer een uitnodiging voor het self assessment. Hoe het self assessment zelf in zijn werk gaat, staat beschreven in de inleiding van de online vragenlijst.