Tjibbe Joustra nieuwe voorzitter De Letselschade Raad

Per 1 mei 2017 wordt Tjibbe Joustra voorzitter van De Letselschade Raad. Het bestuur van De Letselschade Raad is bijzonder verheugd met zijn toetreding en vertrouwt erop met hem wederom een deskundige voorzitter aan de Raad te verbinden.

Tjibbe Joustra rondde in 1975 zijn studie Rechtsgeleerdheid af en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 1983 werd hij plaatsvervangend secretaris-generaal bij ditzelfde ministerie, om daar van 1987 tot eind 2001 de functie van secretaris-generaal te bekleden. Vervolgens was hij tot april 2004 voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding, waarna hij voorzitter werd van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Sinds 1 februari 2011 is hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Tjibbe Joustra volgt Aleid Wolfsen op, die het voorzitterschap van de Raad de afgelopen acht jaar bekleedde.