(Voorlopig nog) geen Richtlijn Rente en inflatie

28 augustus 2018:
De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe Richtlijn: “Richtlijn Rente en Inflatie”. Na consultatie van de achterbannen bleken er echter zodanig zwaarwegende bezwaren tegen dit concept te zijn, dat de Richtlijn niet kan worden afgerond.

Deze Richtlijn was bedoeld om eenduidig en objectief de rente en inflatiegrondslag vast te kunnen stellen voor de kapitalisatie van toekomstige schade.

Een herstart van de ontwikkeling van een Richtlijn is  mogelijk als  één van de belanghebbende partijen daartoe een verzoek doet.