De Letselschade Raadsdag 21 november 2019

Op donderdag 21 november 2019 vond de 11e editie van De Letselschade Raadsdag plaats met als thema Kaf en Koren. Het accent van deze dag lag op het benadrukken en koesteren van de kwaliteit van partijen die betrokken zijn bij het letselschade-regelingsproces.

Wij willen graag het kaf van het koren scheiden: tijdens een middag vullend programma stond daarom het thema kwaliteit centraal.

De heer Tjibbe Joustra gaf, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap van deze dag. Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, kondigde vervolgens (d.m.v. een videoboodschap) het Nationaal Keurmerk Letselschade officieel aan.

Net als vorig jaar lieten diverse projectgroepleden zien hoe binnen De Letselschade Raad kwaliteit wordt gewaarborgd door u bij te praten over de diverse lopende projecten tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diverse sprekers gaven hun visie op kwaliteit op gebieden als luisteren, harmonie-oplossingen, hoe kwaliteit (h)erkennen etc. Tijdens een ronde parallelsessies werd een aantal van die onderwerpen verder uitgediept en was er aandacht voor effectieve communicatie en luisteren zonder woorden. De geëvalueerde en geactualiseerde Richtlijn Overlijdensschade en de auditcyclus van het Register Letselschade werden eveneens in de parallelsessies behandeld.

Met elkaar zagen we waar een relatief kleine sector groot in kan zijn. De locatie van de Raadsdag was Madurodam te Den Haag.

Het bureau van De Letselschade Raad