Richtlijnen

De Letselschade Richtlijnen voorzien in een standaard manier om schadeposten vast te stellen. Dit voorkomt in de meeste gevallen onnodige discussie en versoepelt de schaderegeling.

In sommige De Letselschade Richtlijnen staan normbedragen. Andere voorzien in een manier om schade te berekenen. De Letselschade Raad ontwikkelt de Richtlijnen met als doel:

  • Discussie te voorkomen, zodat zaken sneller kunnen worden geregeld.
  • Gelijke gevallen gelijk te behandelen.

De Letselschade Richtlijnen hebben in beginsel een algemene werking. De Richtlijnen zijn toereikend voor de overgrote meerderheid van de letselschadezaken.

Richtlijnen dragen bij aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de schaderegeling.

Soms doet toepassing van een Letselschade Richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. In dat geval kan een concrete schadeberekening worden gemaakt. Uiteraard dient die concrete schade wel onderbouwd te worden.

Breed draagvlak

De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad ontwikkelt en beheert de Richtlijnen. In de werkgroep zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg.

De leden van de werkgroep evalueren de bestaande richtlijnen en adviseren het Platformoverleg over eventuele aanpassingen. Bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen stemmen de werkgroepleden af met de eigen achterbannen om draagvlak te verzekeren.

Onder ‘Meer over Richtlijnen’, rechts op het scherm, vindt u per richtlijn nadere informatie, veel gestelde vragen en belangrijke rechterlijke uitspraken. Daaronder kunt u de Richtlijnen downloaden. Hier staat ook het ‘Historisch overzicht’ met de normbedragen die in het verleden zijn gehanteerd.

Meer over De Letselschade Richtlijnen en de Werkgroep Normering