Training Werken met de GBL en Medische Paragraaf

U wilt de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 naleven, maar wat betekent dat voor uw werk in de praktijk? Voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium ‘proportioneel’ praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag u van de andere partij verlangen?

Reactie cursist: “Ik heb nooit geweten dat ethiek zo’n logische en waardevolle rol in mijn werk heeft!”

De deelnemers aan de dagvullende training ‘Werken met de GBL’ krijgen inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 en bijbehorende Medische Paragraaf.

Programma
Tijdens de dagvullende training “Werken met de GBL en Medische Paragraaf” krijgen de deelnemers inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. Wat betekent dit voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium ‘proportioneel’ praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag men van de andere partij verlangen?

Casus
In de ochtend gaan de deelnemers aan de hand van een casus  door de gedragsregels van de GBL. Een praktische uiteenzetting maakt snel duidelijk hoezeer maatschappelijke basis waarden een eminente rol spelen in het proces van letselschaderegeling. Waarom neem je een bepaalde beslissing? Waarom is het belangrijk om je beslissingen te motiveren en inzichtelijk te maken? En hoe komt het dat een benadeelde soms toch geen genoegen neemt met je antwoord? Allerhande vragen waarop u samen een antwoord zoekt. In een rollenspel ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van het slachtoffer of de andere partij te staan.

In de middag komt de theorie van de Medische Paragraaf bij de GBL, ook aan de hand van een verhelderende casus, uitgebreid aan bod. Hoe ga je om met het inwinnen van medische informatie? Wat is de positie van de medisch adviseur? Wat is het verschil tussen de nieuwe medische machtiging en de medische volmacht? De Medische Paragraaf geeft hierop antwoord.

Trainers
mr. dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman
mr. J. Simons

Bij de bespreking van casussen en het rollenspel krijgen de groepen ook begeleiding van een van de juristen van De Letselschade Raad.

Waardering
Cursisten waarderen de training met gemiddeld een 8

Cursusdata 2018 
Maandag 17 september en maandag 5 november 2018.

Locatie
De trainingen vinden plaats bij De Letselschade Raad, in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60, 2594 Den Haag, op loopafstand van NS station Den Haag Centraal.
Komt u liever met de auto? Dan kunt u op aanvraag parkeren op het parkeerterrein van de SER.

De gehele training is van 9:45 tot 16:30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan het ochtendgedeelte ‘Werken met de GBL’ of het middagdeel ‘Werken met de Medische Paragraaf’.

Het ochtenddeel is van 9:45 tot 13:00 uur, afgesloten met een lunch.
Het middaggedeelte is van 13:45 tot 16:30, voorafgegaan door een lunch van 13:00 tot 13:45 uur.

Kosten en aanmelding
Cursusnummer GBL1: Dagvullende training, kosten: € 395,00 excl. btw per deelnemer
Cursusnummer GBL1A: Ochtendgedeelte, kosten € 250,00 excl. btw per deelnemer
Cursusnummer GBL1B: Middaggedeelte, kosten € 250,00 excl. btw per deelnemer

Bestemd voor: professionals uit de letselschadepraktijk

PE-Punten NIVRE: 4 (gehele dag)

Aanmelding: info@deletselschaderaad.nl o.v.v. “cursusnummer +datum”

De Letselschade Raad organiseert ook trainingen over de GOMA voor professionals uit de zorgsector, zoals medici, juristen, klachten- en kwaliteitsfunctionarissen in ziekenhuizen en voor professionals uit de letselschadepraktijk zoals verzekeraars, letselschadebureaus en expertise bureaus.