Herstelgerichte Dienstverlening

Herstelgerichte dienstverlening
Een integrale aanpak voor herstel van autonomie

Herstelgerichte dienstverlening is gericht op het (functioneel) herstel van een persoon met letselschade.

Daarbij gaat het niet alleen om medisch herstel, maar ook om praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal herstel, inclusief het herstel van vertrouwen. Het vinden van een nieuw perspectief en het herwinnen van de autonomie is hierbij belangrijk.

Dit vraagt om een onafhankelijke, integrale, vaak multidisciplinaire aanpak. Herstelgerichte dienstverlening biedt die aanpak, met vergoedingsplicht bij de aansprakelijke partij en/of verzekeraar (inclusief schadeverzekering voor inzittenden en andere).

Lees meer over herstelgerichte dienstverlening in de
Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening 2018

Ter aanvulling op de ‘Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening’, is een bloemlezing van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van diverse typen dienstverleners werkzaam in de letselschadebranche samengesteld. De bloemlezing bevat voorbeelden die duidelijk maken in welk soort situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde geholpen heeft om weer grip op het eigen leven te krijgen of bij het herstel van de autonomie.

Casuistiek Herstelgerichte Dienstverlening april 2019

Samenstelling Werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening

 • Frederike Apotheker – HGD
 • Nicole Bastiaans – LSA
 • Rachel Dielen – PIV
 • Ivanka Dijkstra – DLR, secretaris
 • Annette Gerritsen – HGD
 • Sander de Groot – NLE
 • Ester Haver Droeze – HGD
 • Rene Hebly – LSA
 • Rob Pamboer – NIVRE
 • Toine Raasveld – HGD, voorzitter
 • Linda Renders – HGD
 • Joop Schrok – HGD
 • Jeannette Stroop – WA verzekeraar