Commissie Register Letselschade

De Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade zijn met ingang van 1 januari 2017 samengevoegd.

Door deze samenvoeging is één overkoepelend kwaliteitsstelsel ontstaan voor professionele dienstverleners die actief zijn in de letselschadebranche. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde huidige registers. Na de samenvoeging is geen nieuwe organisatie ontstaan. De Stichting Keurmerk Letselschade is opgeheven en opgegaan in De Letselschade Raad.

Samenstelling

De activiteiten van De Letselschade Raad met betrekking tot de Registers GOMA en GBL, evenals de activiteiten van Stichting Keurmerk Letselschade, worden overgeheveld naar een nieuwe, onafhankelijke commissie: de Commissie Register Letselschade. De oud-bestuursleden van de Stichting Keurmerk Letselschade, aangevuld met enkele extra leden vanuit de diverse geledingen van letselschadebranche, vormen de nieuwe Commissie Register Letselschade.

Taken en verantwoordelijkheden

De onafhankelijke Commissie Register Letselschade is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het nieuwe Register. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe organisaties in het Register en voor toetsing van de ingeschreven organisaties aan de kwaliteitseisen door middel van audits en self assessments. De normen voor de self assesments en audits zijn gebaseerd op de gedragsregels van de GBL, de aanbevelingen van de GOMA en het reglement van het Keurmerk Letselschade.

Samenstelling Commissie Register Letselschade

 • mr. Robert Andriessen, re (verzekeraars)
 • mr. Rachel Dielen (Platform Personenschade Verzekeraars)
 • mr. Ivanka Dijkstra (DLR, secretaris)
 • mr. Remco Heeremans (DLR, voorzitter)
 • (medisch aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • (Slachtofferhulp Nederland)
 • (LSA advocaat)
 • mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (NIS en NLE)
 • Linda Renders (Herstelgerichte dienstverleners)
 • mr. Ali Schipper (Rechtsbijstandverzekeraars)
 • mr. Marnix van Teeffelen, re (belangenbehartiger)