Aanmelden Register Letselschade

Op deze pagina vindt u informatie over de aanmelding voor het Register Letselschade.

Met het Register Letselschade wil De Letselschade Raad letselschadeslachtoffers en andere betrokkenen duidelijkheid bieden. Daarom gelden voor inschrijving in het Register Letselschade toelatingsprocedures en -eisen.

Inschrijvingsprocedure Register Letselschade

Inschrijving in het Register Letselschade staat garant voor kwaliteit van dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register, moeten organisaties uit de letselschadebranche en de zorgsector daarom in ieder geval voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria.

Diverse typen organisaties kunnen zich inschrijven in het Register Letselschade. Welke procedure van toepassing is, is afhankelijk van het type organisatie dat zich aanmeldt voor inschrijving.

Via de vergoeding dragen de ingeschrevenen in het Register Letselschade bij aan de kosten van administratie, beheer en hosting en de overige voorzieningen rondom het Register.

De bijdrage komt ook ten goede aan de adviserende functie van De Letselschade Raad. U kunt onder meer bij het De Letselschade Raad terecht voor:
• informatie
• advies
• doorverwijzing naar passende geschiloplossers

Basisvereisten voor aanmelding Register Letselschade

Om in aanmerking te komen voor de toelatingsprocedure voor het Register Letselschade, dient de aanvrager tenminste te voldoen aan alle hieronder vermelde criteria:

  • Lidmaatschap LSA of NIVRE (1 op 3 is LSA advocaat of NIVRE expert)
  • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per advocaat c.q. letselschade-expert
  • Beschermde derdengeldenrekening
  • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website

Of de aanvrager aan de basisvereisten voldoet, is ter beoordeling van de Commissie Register Letselschade. Alleen indien de Commissie van oordeel is dat de aanvrager aan alle genoemde basisvereisten voldoet, zal de aanvrager uitgenodigd worden om voor een bezoek audit die binnen 4-8 weken na bekendmaking zal volgen.