Kosten

Jaarlijkse inschrijvingsbijdrage

Voor inschrijving in het Register Letselschade geldt een inschrijvingsbijdrage die jaarlijks door het Bestuur van De Letselschade Raad wordt vastgesteld.

Voor het jaar 2020 is de hoogte van de inschrijvingsbijdrage niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

Inschrijving Register Letselschade

0-1 fte €   1.150
2-3 fte €   1.300
4-5 fte €   2.000
6-8 fte €   3.100
9-10 fte €   4.000
11-13 fte €   5.200
14-15 fte €   6.000
16-18 fte €   7.500
19-22 fte €   9.500
23-29 fte € 12.000
30-45 fte € 15.000
46-55 fte € 18.000
56-70 fte € 23.000
>  70 fte € 23.000

Deze bedragen zijn exclusief BTW.
De kosten voor self assessments en bezoek audits zijn inbegrepen in de jaarlijkse inschrijvingsbijdrage en worden niet apart gefactureerd.

Eenmalig inschrijfgeld

Inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht en bedraagt € 250,-.