Kosten

Jaarlijkse contributie

Voor inschrijving in het Register Letselschade geldt een contributie die jaarlijks door het Bestuur van De Letselschade Raad wordt vastgesteld.

Voor het jaar 2019 gelden de volgende tarieven:

Inschrijving Register Letselschade

0-1 fte €   1.150
2-3 fte €   1.300
4-5 fte €   2.000
6-8 fte €   3.100
9-10 fte €   4.000
11-13 fte €   5.200
14-15 fte €   6.000
16-18 fte €   7.500
19-22 fte €   9.500
23-29 fte € 12.000
30-45 fte € 15.000
46-55 fte € 18.000
56-70 fte € 23.000
>  70 fte € 23.000

Deze bedragen zijn exclusief BTW.
De kosten voor self assessments en bezoek audits zijn inbegrepen in de jaarlijkse contributie en worden niet apart gefactureerd.

Eenmalig inschrijfgeld

Inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht en bedraagt € 250,-.