Self assessment en Audits

Nadat u uw organisatie heeft aangemeld via het ‘Aanmeldingsformulier’ op de website van De Letselschade Raad, volgt een eerste toets om te beoordelen of uw organisatie aan de basiscriteria voor inschrijving voldoet.

Indien uw organisatie naar het oordeel van de externe, onafhankelijke auditor aan de basisvereisten voldoet, zal binnen 4 – 8 weken een bezoekaudit volgen.

De auditor stelt op basis van de gegeven antwoorden en aangeleverde informatie een rapport samen. Aan de hand hiervan beoordeelt de auditor of uw organisatie mag worden ingeschreven in het Register Letselschade. Bij een positief resultaat van de bezoekaudit en na ondertekening van de registratieovereenkomst, volgt inschrijving in het Register Letselschade. Tevens ontvangt u nadere informatie over uw registratie, het gebruik van het logo van De Letselschade Raad op uw website en briefpapier.

Na inschrijving in het Register Letselschade volgt eens per drie jaar een bezoek audit. Het online self assessment dient jaarlijks te worden ingevuld.

De kosten voor self assessments en bezoek audits zijn inbegrepen in de jaarlijkse contributie en worden niet apart gefactureerd.

 

Basiscriteria voor inschrijving

Om in aanmerking te komen voor de toelatingsprocedure voor het Register Letselschade, dient de aanvrager tenminste te voldoen aan alle hieronder vermelde criteria:

  • Lidmaatschap LSA of NIVRE (minimaal 1 op de 3 advocaten/letselschade experts is lid van LSA of NIVRE)
  • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per advocaat c.q. letselschade-expert
  • Beschermde derdengeldenrekening
  • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website

Of de aanvrager aan de basisvereisten voldoet, is ter beoordeling van de Commissie Register Letselschade. Alleen indien de Commissie van oordeel is dat de aanvrager aan alle genoemde basisvereisten voldoet, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de procedure van Self Assessment en Audits te doorlopen.