Concept-tekst Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade: feedback gevraagd

Vanaf vandaag is de concept-tekst van De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade klaar voor openbare consultatie. U kunt tot uiterlijk vrijdag 17 januari 2020  uw reactie op de concept-tekst mailen op info@deletselschaderaad.nl

In het afgelopen jaar is er door de Denktank Overlijdensschade, in nauw contact met de Werkgroep Normering, gewerkt aan een evaluatie van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Deze evaluatie resulteerde in een aantal gewenste aanpassingen die inmiddels zijn neergelegd in een concept aanpassing van deze Richtlijn

Omdat wij uw feedback graag ontvangen op de tekst en denkrichtingen daarin, wordt de concepttekst nu gepubliceerd voor externe consultatie en feedback. De Letselschade Raad wenst te benadrukken dat het hier om een concepttekst gaat die uitsluitend wordt voorgelegd ter consultatie en dus (nog) niet gebruikt mag worden.

Gaarne ontvangen wij uw vragen/opmerkingen/feedback op dit concept uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 via info@deletselschaderaad.nl

De veranderingen ten opzichte van de huidige richtlijn zijn:

  1. WNU tabel (bestaand) is geactualiseerd voor twee-ouder gezinnen waarin één ouder overlijdt (5 jaar na vaststelling)
  2. WNU tabellen zijn uitgebreid (dus nieuw) met de volgende situaties:
    1. Gezinnen met twee volwassenen, waarin beide volwassenen overlijden
    2. Eenoudergezinnen, waarin de volwassene overlijdt
    3. Co-ouderschapsituaties, waarin één van de twee volwassene overlijdt
  3. Sterftekans bij de kapitalisatie is ingevoerd (dit was statistische eindleeftijd)
  4. Definiëring van “inkomen van kinderen” en “netto besteedbaar inkomen” is opgenomen in de richtlijn. Dit betreft geen wijziging maar een verduidelijking van de tekst van de huidige richtlijn.

Alle feedback zal in de volgende vergadering van de Werkgroep Normering worden besproken, waarna een (aangepast) concept ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Platformoverleg medio maart 2020. Na goedkeuring zal de Richtlijn worden gepubliceerd en is deze gereed voor gebruik.

Meer over De Letselschade Raad Richtlijnen: