Neutraal advies

In het algemeen worden letselschadezaken vlot en naar tevredenheid afgewikkeld. Toch kunnen er vragen of discussies ontstaan, waardoor de behandeling van de zaak trager gaat verlopen of soms zelfs helemaal stil komt te liggen.

Redenen voor het vastlopen van zaken kunnen zijn: onduidelijke communicatie, onbegrip of wantrouwen tussen de professionele partijen onderling. Het komt ook voor dat het contact tussen een slachtoffer en zijn belangenbehartiger niet verloopt zoals het slachtoffer had verwacht. Er kan sprake zijn van misverstanden of gebrek aan onderling vertrouwen.

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een neutrale en onafhankelijke instantie. Met alle partijen in de branche heeft De Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. In deze GBL zijn gedragsregels vastgelegd voor een transparante en vlotte schadebehandeling. Organisaties die deze gedragsregels willen naleven hebben zich geregistreerd in het Register GBL.

Een van de gedragsregels van de GBL is dat betrokken partijen er altijd eerst zelf proberen uit te komen bij problemen of conflicten. Wanneer dat samen niet lukt, kunnen zij advies vragen bij De Letselschade Raad.

Wat doet De Letselschade Raad?

De Letselschade Raad kan advies geven op welke manier partijen zelf het beste hun probleem of conflict kunnen oplossen. Een jurist van De Letselschade Raad onderzoekt het probleem of conflict en neemt, indien nodig, contact op met de betrokken partijen. Aan de hand van alle verkregen informatie brengt De Letselschade Raad advies uit hoe de partijen zèlf de zaak tot een oplossing kunnen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat De Letselschade Raad altijd zoveel mogelijk doorverwijst naar relevante, neutrale partijen zoals bijvoorbeeld een mediator, een medisch expert, een arbeidsdeskundige of casemanager. Een beroep op de rechter blijft uiteraard altijd mogelijk.

Wat doet De Letselschade Raad niet?

De Letselschade Raad gaat nooit in op de inhoud van de zaak. De Raad geeft bijvoorbeeld geen oordeel over inhoudelijke onderdelen van uw zaak, zoals de hoogte van een gevraagde of aangeboden schadevergoeding. Ook kiest de Raad nooit partij. De Raad treedt dan ook nooit op als belangenbehartiger. De Letselschade Raad legt tot slot geen sancties of boetes op.

Wie kunnen terecht bij De Letselschade Raad?

Alle partijen in een letselschadezaak, slachtoffers, belangenbehartigers, verzekeraars en letselschade experts, kunnen contact opnemen met De Letselschade Raad.

Hoe bereikt u De Letselschade Raad?

Beantwoording van vragen en geschillen doen wij zoveel mogelijk per e-mail. Wij vragen u daarom om het contactformulier hieronder in te vullen.
Heeft u geen e-mail of bent u hiertoe niet in de gelegenheid? Dan kunt u bellen naar  088 – 33 22 500 en uw gegevens laten noteren. Wij nemen, op volgorde van binnenkomst van meldingen, contact met u op.

De reactietijd  op nieuwe meldingen gebeurt op volgorde van binnenkomst. De wachttijd bedraagt momenteel ca. 2-3 weken. Wij vragen hiervoor uw begrip.