Oplossing zoeken

Met alle partijen in de letselschadebranche heeft De Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. In deze GBL zijn gedragsregels vastgelegd voor een transparante en vlotte schadebehandeling en oplossing van problemen.

Volgens deze GBL proberen de betrokken partijen bij problemen of conflicten altijd eerst er zelf samen uit te komen. Lukt dit niet?  Dan kunnen zij in bepaalde gevallen advies vragen bij De Letselschade Raad.

Wat doet De Letselschade Raad?
De Letselschade Raad adviseert op welke manier partijen het beste hun probleem of conflict kunnen oplossen. Een jurist van De Letselschade Raad onderzoekt het probleem of conflict en neemt, indien nodig, contact op met de betrokken partijen. Aan de hand van alle informatie brengt De Letselschade Raad advies uit hoe de partijen zèlf de zaak tot een oplossing kunnen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat De Letselschade Raad altijd zoveel mogelijk doorverwijst naar relevante, neutrale partijen zoals bijvoorbeeld een mediator, een medisch expert, een arbeidsdeskundige of casemanager. Een beroep op de rechter blijft mogelijk.

Wat doet De Letselschade Raad niet?

  • De Letselschade Raad gaat nooit in op de inhoud van de zaak.
  • De Raad geeft nooit een oordeel over inhoudelijke onderdelen van uw zaak, zoals de hoogte van een gevraagde of aangeboden schadevergoeding.
  • Ook Raad kiest nooit partij. De Raad treedt daarom nooit op als belangenbehartiger.
  • De Letselschade Raad legt tot slot geen sancties of boetes op.

Wie kan terecht bij De Letselschade Raad?
Alle partijen in een letselschadezaak, slachtoffers, belangenbehartigers, verzekeraars en letselschade experts, kunnen contact opnemen met De Letselschade Raad.