De Letselschade Raadsdag 2017: ‘OF(F) COURSE’

Op donderdag 16 november a.s. vindt De Letselschade Raadsdag plaats, hét congres voor professionals in de letselschadebranche. Het globale programma is inmiddels bekend!

 

 

De Letselschade Raadsdag, donderdag 16 november 2017 (9.00 tot 17.00 uur) Theater Figi te Zeist

In een razendsnel veranderende wereld van technische en maatschappelijke ontwikkelingen krijgt ook de letselschadebranche te maken met nieuwe vragen, fenomenen en mogelijkheden. Domotica en robotica bieden mensen met letselschade oplossingen die tot voor kort niet voor mogelijk werden gehouden.

De keerzijde van de medaille zijn de oplopende kosten van letselschadezaken, terwijl schadevergoeding voor mensen met letselschade onbetaalbaar dreigt te worden.

Hoe kijkt de branche hiertegen aan? Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat mensen met letselschade – ook in de toekomst – op een kwalitatief goede afwikkeling van hun schade kunnen vertrouwen? Hoe kunnen we de schadelast, waarop deze afwikkeling is gebaseerd, nog beter bepalen?

De Letselschade Raadsdag 2017, met als titel OF(F) COURSE, heeft de hierboven genoemde aspecten als onderwerp. Zowel het plenaire programma als de parallelsessies geven inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen in de letselschadebranche, terwijl de Beursvloer u ‘state of the art’ technische oplossingen op het gebied van domotica en robotica toont.

Het programma van deze Raadsdag is gebaseerd op de wensen van de ingeschrevenen in het Register Letselschade en biedt daarmee niet alleen voor elk wat wils, maar ook de mogelijkheid uw kennis op verschillende terreinen nog verder te verdiepen.

Globaal programma

In het plenaire ochtendprogramma licht drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, een aantal lopende projecten toe. Zij presenteert de Handreiking Traumatisch Hersenletsel en vertelt over toetsbaarheid van belangenbehartigers en verzekeraars, over transparantie m.b.t. buitengerechtelijke kosten en over de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan inschrijving in het Register Letselschade. Tevens belicht zij een aantal speerpunten voor de toekomst.

Ook wordt u geïnformeerd over het medisch beoordelingstraject bij letselschadezaken, de Medische Paragraaf bij de GBL, de stand van zaken van de GOMA 2.0 en de Aanbeveling Eén Medisch Adviseur.

Een belangrijke mijlpaal voor De Letselschade Raad is het voltooien van de Handreiking Zorgschade. Erwin Audenaerde staat stil bij het traject van totstandkoming van de Handreiking en de processtappen die daarin worden beschreven.

Mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, zal de Handreiking Zorgschade vervolgens officieel aanbieden aan de Minister van Veiligheid & Justitie.

Inspiratie en informatie over technologisch innovatieve oplossingen voor mensen met letselschade kunt u vinden op de Beursvloer. Verschillende aanbieders van robotica en domotica presenteren zich en laten u kennis maken met vernieuwende oplossingen.

In het middagdeel van het congres heeft u de keuze uit diverse parallelsessies. Op de Beursvloer is het mogelijk op basis van uitdagende cases nieuwe manieren te beproeven om mensen met letselschade te ondersteunen. Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende parallelsessies: “De Letselschade Richtlijnen; totstandkoming, werkmethodiek en actualiteiten”, “Permanente Educatie, een must voor professionals”, “Zorgschade; een verdieping” en “Alles over het Register Letselschade”.

Prof.mr. Siewert Lindenbergh zal de dag afsluiten met zijn eigen visie op de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht, rekening houdend met innovaties en ontwikkelingen in de maatschappij en op juridisch gebied.

Praktische informatie

De Letselschade Raadsdag is bestemd voor al diegenen die zich beroepsmatig bezig houden met de behandeling van letselschadezaken.

Het congres vindt plaats in theater Figi te Zeist.

 N.B. Aanmelding voor het congres is nog niet mogelijk.

Nadere informatie over het programma en aanmelding/inschrijving volgt samen met de definitieve uitnodiging. Vanaf dan zal de inschrijving voor het congres, via de websitepagina, mogelijk zijn. Aanmeldingen per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Noteer in ieder geval donderdag 16 november 2017 alvast in uw agenda, zodat u De Letselschade Raadsdag niet hoeft te missen!

Graag tot 16 november,

De Letselschade Raad