De Letselschade Raad lanceert Nationaal Keurmerk Letselschade

Per 4 januari 2021 lanceert De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Met het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) levert De Letselschade Raad een duurzame bijdrage  aan de verdere professionalisering van de letselschademarkt. Het NKL is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades in Nederland en borgt de kwaliteit van werkzaamheden van letselschadeprofessionals. In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Het verkrijgen van het NKL onderstreept de kwaliteit van de in het NKL ingeschreven organisaties en is daarmee een onderscheidend kwaliteitskeurmerk.

NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar

Het keurmerk maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en maakt de markt transparant. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Naar schatting 71.000 Nederlanders melden jaarlijks een letselschadezaak bij een verzekeraar als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Deze onwetende letselschade-slachtoffers mogen niet in handen vallen van een malafide of ondeskundige letselschadehulpverlener.

Verwijzers

Bovendien maakt DLR bindende afspraken met verwijzers (zoals ANWB, Slachtofferhulp Nederland etc.). Zij zullen in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen.

Politiek vraagt om kwaliteitsverbetering

De laatste maanden is er in de politiek aandacht geweest voor een kwaliteitsverbetering van de letselschade afhandeling. Het, in opdracht van De Letselschade Raad uitgevoerde, wetenschappelijke onderzoek naar de schadeafhandeling maakt duidelijk dat hierin verbeteringen nodig zijn. Het NKL is één van de instrumenten die zal bijdragen aan de door de politiek gewenste kwaliteitsverbetering.

Onderscheidend kwaliteitskeurmerk

Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit. Het keurmerk kan worden verstrekt aan advocaten, letselschade experts werkend voor benadeelden, letselschade experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars.

Met het verkrijgen van het NKL onderscheiden dienstverleners zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk.