Slachtoffers

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval?
Slachtofferhulp Nederland (SHN) is het loket voor slachtoffers en de instantie die slachtoffers te woord staat en verder helpt. Zij helpen u op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. U kunt bij SHN terecht voor informatie over de mogelijkheden tot schadevergoeding en zij bieden emotionele hulp. U kunt contact opnemen met SHN op telefoonnummer: 0900-0101 of via chat of email.

Heeft u hulp nodig?
In het Nationaal Keurmerk Letselschade vindt u gekwalificeerde en betrouwbare belangenbehartigers en andere dienstverleners. Zij kunnen u helpen.

Wilt u informatie?
Bij letsel door een ongeval, medisch incident of misdrijf komt er veel op u af. U moet herstellen en, soms tegelijkertijd, van alles regelen. Informatie geeft u meer greep op de situatie. Op deze website geven wij u informatie.

Signalen en/of klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen, kunt u doorgeven via de knop signalering. Signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn, neemt De Letselschade Raad mee in de audits, evaluaties en verbeterplannen. De Letselschade Raad bemiddelt niet in individuele klachten of geschillen. U ontvangt dan ook geen nadere reactie op uw signaal.

Nieuw: de Gedragscode Openheid Medische Incidenten

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 februari 2023 heeft de heer Victor Geskes, bestuurslid van De Letselschade Raad de nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid van de Permanente Commissie GOMA, in ontvangst genomen.

WEBINAR en ENQUETE ‘WERKT WERKEN MET ÉÉN MEDISCH ADVISEUR?’

Belangstelling overweldigend

Ruim 200 deelnemers waren aanwezig bij het Webinar op 6 oktober jl. over het ‘Werkt werken met één medisch adviseur’. Een overweldigende opkomst, waarvoor wij, namens De Letselschade Raad, iedereen willen bedanken die heeft meegeluisterd

Deze dank gaat niet in de laatste plaats uit naar alle personen die de enquête hebben ingevuld over de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Wij constateerden dat de enquête meer respons gaf dan in 2019. Betekent dit dat de Aanbeveling meer in de belangstelling staat?