Slachtoffers

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval?
Slachtofferhulp Nederland (SHN) is het loket voor slachtoffers en de instantie die slachtoffers te woord staat en verder helpt. Zij helpen u op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. U kunt bij SHN terecht voor informatie over de mogelijkheden tot schadevergoeding en zij bieden emotionele hulp. U kunt contact opnemen met SHN op telefoonnummer: 0900-0101 of via chat of email.

Contact helpt: slachtoffers en veroorzakers van ongevallen hebben belang bij emotioneel herstel. Contact kan daarbij helpen. Via de website www.contacthelpt.nl ontvangt u informatie over hoe u het beste contact kan opnemen met de ander en hoe u daar bij begeleid kan worden.

Heeft u hulp nodig bij uw schade?
In het Nationaal Keurmerk Letselschade vindt u gekwalificeerde en betrouwbare belangenbehartigers en andere dienstverleners. Zij kunnen u helpen bij het verhalen van uw schade.

Wilt u informatie?
Bij letsel door een ongeval, medisch incident of misdrijf komt er veel op u af. U moet herstellen en, soms tegelijkertijd, van alles regelen. Informatie geeft u meer greep op de situatie. Op deze website geven wij u informatie.

Signalen en/of klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen, kunt u doorgeven via de knop signalering. Signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn, neemt De Letselschade Raad mee in de audits, evaluaties en verbeterplannen. De Letselschade Raad bemiddelt niet in individuele klachten of geschillen. U ontvangt dan ook geen nadere reactie op uw signaal.

Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties zouden slachtoffers moeten kunnen begeleiden. Dat stellen twaalf organisaties die allen werkzaam zijn in de letselschade-sector in een gezamenlijk
manifest.