Gedragscodes

Onder de paraplu van De Letselschade Raad heeft de letselschadebranche diverse instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan een soepeler verloop van letselschadezaken. U kunt hierbij denken aan Gedragscodes en Richtlijnen.

De gedragscodes van De Letselschade Raad dragen bij aan een soepel, respectvol en transparant verloop van de schaderegeling. Onnodige belasting van het slachtoffer wordt voorkomen.

 Een soepel verloop van de schaderegeling voorkomt onnodige belasting.

De Raad beheert twee gedragscodes:

  • Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), met als aparte bijlage de Medische Paragraaf bij de GBL
  • Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

De GBL en GOMA bevatten gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Bij de gedragsregels staan good practices en verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.

Beide gedragscodes zijn bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de aangesloten organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Leidraad Behandeling Beroepsziekten

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Leidraad Behandeling Beroepsziekten.

De Letselschade Raad is in de zomer van 2017 door voornoemd ministerie benaderd om een projectvoorstel tot het ontwikkelen van een Leidraad voor de afhandeling van claims bij beroepsziekten te doen. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche heeft de Raad een dergelijke Leidraad tot stand gebracht.