De Letselschade Raadsdag 2023

De Letselschade Raad organiseert op donderdag 23 november a.s. zijn Raadsdag, waar dit jaar centraal staat hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen, daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces kunnen verhogen en kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer.

De heer Chris Breedveld zal, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap geven voor deze dag. Vervolgens praten diverse projectgroepleden u bij over de diverse lopende projecten bij De Letselschade Raad tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diederik Wachter, voorzitter van de Normcommissie Nationaal Keurmerk Letselschade, geeft zijn frisse blik op de letselschadebranche: ‘Gaan wij vooruit?’

Tijdens een ronde parallelsessies wordt een aantal onderwerpen verder uitgediept. Aandacht is er voor de Gedragscode Behandeling Letselschade, het Nationaal Keurmerk Letselschade, de Handreiking Zorgschade, ‘Houding en gedrag’ en de ‘Jonge(re) generatie’.

Tot slot neemt Marco Speelmans een ieder mee naar ‘De Toeslagenaffaire – een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief’ en proosten we ter afsluiting op een mooie toekomst.

Voor wie is De Letselschade Raadsdag bedoeld?

U kunt deelnemen aan de Raadsdag als u beroepsmatig te maken heeft met letselschadeafwikkeling of beleidsontwikkeling op dit gebied. Voor wie nog niet geregistreerd is in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), is het een goede gelegenheid om hier kennis mee te maken en van collega’s te horen welke waarde het NKL heeft.

Bijgaand treft u het uitgebreide programma aan.

Meer informatie over aanmelden en het programma is te vinden op www.deletselschaderaadsdag.nl. 

Voor nadere informatie over de Raadsdag kunt u contact opnemen met het bureau van De Letselschade Raad via info@deletselschaderaad.nl.