De Letselschade Raadsdag 2023: verbinden, vertrouwen, versneld vooruit

De Letselschade Raad heeft op donderdag 23 november zijn Raadsdag georganiseerd, waar dit jaar centraal stond hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen, daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces kunnen verhogen en kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer.

De heer Chris Breedveld gaf, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap geven voor deze dag. Vervolgens spraken diverse projectgroepleden over de diverse lopende projecten bij De Letselschade Raad tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Tijdens een ronde parallelsessies werden een aantal onderwerpen verder uitgediept, zoals de Gedragscode Behandeling Letselschade, het Nationaal Keurmerk Letselschade, de Handreiking Zorgschade, ‘Houding en gedrag’ en de ‘Jonge(re) generatie’.

Tot slot nam Marco Speelmans een ieder mee naar ‘De Toeslagenaffaire – een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief’.  Aansluitend hebben we geproost ter afsluiting op een mooie toekomst.

Hierbij het uitgebreide verslag van De Letselschade Raadsdag.