Juristen

Zorginstellingen die zelf hun claims afwikkelen, krijgen te maken met de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).

Claim

Als het tot een verzoek om schadevergoeding komt, kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling van de klacht of afhandeling van de claim. Hiervoor geeft deze Gedragscode aanbevelingen.