Direct na een incident

Direct na een medisch incident is zowel een adequate eerste opvang en nazorg van patiënt als zorgverlener van cruciaal belang. De richtlijnen hiervoor staan beschreven in de GOMA.

De eerste fase na het incident wordt door de zorginstelling zelf afgehandeld. Pas wanneer een patiënt tot het indienen van een claim overgaat, komt de aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld. Dit kan soms maanden of zelfs jaren na het incident zijn.

Om onnodige juridisering te voorkomen is in de fase direct na een incident grote zorgvuldigheid en openheid geboden. De GOMA geeft aanbevelingen hoe die openheid bereikt kan worden.