Project Herstelbemiddeling

Naar aanleiding van het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft De Letselschade Raad in een brief de Minister van Rechtsbescherming meegedeeld dat zij verschillende maatregelen voorstelt om tot verbetering van de afhandeling van letselschadezaken te komen. Eén van de maatregelen betreft het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling betreft een bemiddeling tussen slachtoffer en veroorzaker in letselschadezaken. Het gaat in deze gevallen om het contact tussen veroorzaker en slachtoffer, niet om het contact tussen de schadeverzekeraar en het slachtoffer of schadeverzekeraar en veroorzaker.

Na gesprekken met diverse partijen in de letselschadebranche en herstelbemiddeling – slachtofferhulp, is komen vast te staan dat herstelbemiddeling niet noodzakelijkerwijs alleen hoeft te worden aangeboden in zaken die langer lopen dan 3 jaar. Dit kan ook op een eerder moment. Het heeft de voorkeur van partijen herstelbemiddeling in de eerste fase van het letselschadetraject aan te kaarten.

Pilot Herstelbemiddeling in de letselschadebranche

Om het onderwerp ‘herstelbemiddeling’ verder te brengen in de letselschadebranche heeft De Letselschade Raad een pilot ingesteld. In deze pilot stellen de pilotpartijen Herstelbemiddeling voor in letselschadezaken gedurende een bepaalde periode, waarna ervaringen en ‘best practises’ uitgewisseld worden.

Oproep aan de letselschadebranche: wilt u meewerken aan de pilot: stuur een email aan: info@deletselschaderaad.nl en wij nemen contact met u op!

Kijk het Webinar van 6 november over herstelbemiddeling en lees het Verslag.

Lees het artikel Herstelbemiddeling helpt dat is verschenen in het PPS-magazine van juni 2023.

Website Contact helpt 

De website contacthelpt.nl biedt praktische informatie aan betrokkenen bij een verkeersongeval om contact met elkaar te zoeken. Ook geeft de site informatie bij twijfels of hulpvragen zoals: neem ik wel of geen contact op?

Ga direct naar contacthelpt.nl

Alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals kunnen gedurende de schadeafhandeling actief naar deze site te verwijzen. Hoe en op welk moment in het proces je dat het beste kunt doen, is te vinden in de Toolkit Contact Helpt.

Ga direct naar de Toolkit Contact Helpt

Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen. De bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling leggen het eerste contact en begeleiden het gesprek of briefwisseling tussen partijen.

Veel mensen hebben hier baat bij. Deelnemers ervaren het als een goede stap op hun weg naar herstel. Meer duidelijkheid zorgt voor opluchting, minder angst en minder boosheid. Herstelbemiddeling biedt weer perspectief.

Ga direct naar Perspectief Herstelbemiddeling