GOMA Symposium donderdag 26 mei 2016 ‘Picture Perfect?!’

Tijdens het 4e GOMA Symposium staat de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) centraal. Wat gebeurt er als sprake is van een medisch incident: hoe ziet het perfecte plaatje eruit en in hoeverre is dat perfecte plaatje al bereikt?

Banner-GOMA-2016-picture-perfect

Tijdens deze middag wordt ook de samenhang van de GOMA met de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg) toegelicht, met speciale aandacht voor de nieuwe rol van de klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken van de herziening van de GOMA (GOMA 2.0).

Het symposium is bedoeld voor (o.a.): zorgverleners, bestuurders en functionarissen kwaliteit en veiligheid van ziekenhuizen en instellingen, klachtenfunctionarissen, professionals uit de letselschadebranche.

Zodra het voorlopige programma bekend is wordt het hier gepubliceerd; binnenkort kunt u zich ook opgeven via deze website.