Signalering

De Letselschade Raad (DLR) heeft met name een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de letselschadebranche.

De Letselschade Raad bemiddelt niet in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt niet onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.

Hulp nodig? 

In het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht vindt u gekwalificeerde en betrouwbare belangenbehartigers en andere dienstverleners. Zij kunnen u helpen.

Onze website geeft u algemene informatie over wat er na een ongeval op u afkomt en ook tijdens de schade-afwikkeling. Hiermee willen wij u hulp bieden.

Signaleringsfunctie

Omdat de Letselschade Raad wel een signaleringsfunctie heeft ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken, nemen wij uw bericht, wanneer dit een signaal, melding of klacht betreft, als zodanig mee in onze audits, evaluaties en verbeterplannen.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval?

Slachtofferhulp Nederland (SHN) is het loket voor slachtoffers en de instantie die slachtoffers te woord staat en verder helpt. Zij helpen u op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. U kunt bij SHN onder meer terecht voor emotionele steun en voor ondersteuning bij het trachten te verhalen van uw schade. Deze ondersteuning is gratis.

Heeft u vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met SHN op telefoonnummer: 0900-0101 Zij helpen u graag verder.

Heeft u algemene informatie nodig over (wat te doen bij) letselschade?

Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade, verwijzen wij u graag naar de pagina voor slachtoffers op onze website.

Heeft u hulp nodig bij het verhalen van uw schade?

ls u hulp nodig heeft en/of vragen heeft over de afwikkeling van uw schade, verwijzen wij u graag naar een deskundig belangenbehartiger.

We benadrukken dat het beroep van letselschadebehandelaar niet wettelijk is beschermd, daarom adviseren we u om het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) op onze website te raadplegen.

In het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) staan dienstverleners opgenomen die zich aan de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door De Letselschade Raad, willen houden.

Heeft u een klacht, signaal of melding over een partij die betrokken is bij de schade-afwikkeling?

Helaas kan het voorkomen dat u niet of niet geheel tevreden bent over de wijze waarop uw schade wordt behandeld. Het is dan mogelijk een signaal, melding of klacht in te dienen. Hiervoor gelden diverse regelingen die wij hierna kort voor u in kaart brengen.

Klachten over belangenbehartigers:

Met klachten over belangenbehartigers kunt u terecht bij de beroepsverenigingen waarbij zij zijn aangesloten, zoals bijvoorbeeld het NIVRE, de LSA en/of de ASP. Los daarvan, kan ook de gang naar de rechter worden gemaakt.

Klachten over verzekeraars:

Met klachten over een verzekeraar, moet u in eerste instantie bij de directie/klachtencommissie van de verzekeraar zelf uw klacht indienen. Bent u over de afhandeling van die klacht niet tevreden, dan staan er nog 2 mogelijkheden open:

  1. Klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid
    Wij verwijzen u naar de website van het Kifid voor de procedure voor het indienen van een klacht.
  2. Naar de rechter stappen
    U kunt ook naar de rechter gaan. Dit kan na het oordeel van het Kifid, maar ook zonder eerst bij het Kifid aan te kloppen.

Let op: als u meteen naar de rechter gaat, kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het Kifid. Het klachteninstituut mag namelijk geen klachten in behandeling nemen die al door een gewone rechter behandeld zijn.

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening   

Als de klacht bij de verzekeraar niet naar tevredenheid is opgelost, staat nog de weg open naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. De belangrijkste taak van de Tuchtraad is erop toe te zien dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. Dat wil zeggen dat verzekeraars tegenover consumenten de goede naam en het aanzien van de bedrijfstak van het verzekeringsbedrijf in stand houden.

We gaan er vanuit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.