Medisch incident

Als u bij een medische behandeling letsel oploopt, kan dit grote impact op u hebben. Lichamelijk maar ook geestelijk. U kunt tegen veel vragen aanlopen.

Wat is er gebeurd? Wat ging er mis? Wat zijn de gevolgen? Zijn de gevolgen blijvend? Had de schade voorkomen kunnen worden? Wie is of zijn hiervoor verantwoordelijk? Vergoedt iemand mijn schade? Wie kan mij helpen?

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over wat u zelf kunt doen wanneer u letselschade heeft opgelopen na een medische behandeling. Ook leest u wat u van een zorgverlener mag verwachten. Verder vindt u hier informatie over het vinden van een betrouwbare belangenbehartiger.

Aan de basis van deze informatie ligt de “Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid”, kortweg GOMA. Deze gedragscode is opgesteld door relevante partijen uit de zorg en letselschadebranches en bevat aanbevelingen over openheid bij medische incidenten en het afhandelen van medische aansprakelijkheidszaken.

Wat kunt u zelf doen na een medisch incident?

Wanneer u ontevreden bent over uw medische behandeling of als u vindt dat de zorgverlening beter kan, dan zijn er diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken. Als patiënt bent u vrij om te kiezen welke klachtenprocedure u wilt volgen. Het verdient wel altijd de voorkeur om eerst een gesprek aan te gaan met uw zorgverlener voordat u kiest voor de formele weg, zoals het indienen van een schriftelijke klacht of een verzoek tot schadevergoeding.

De zorgverlener stelt zich open op

Wanneer er bij uw behandeling iets mis is gegaan, mag u van uw zorgverlener verwachten dat hij met u in gesprek gaat over deze gebeurtenis en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor u. Het aanbieden van excuses kan onderdeel uitmaken van het gesprek.

Excuses aanbieden of toegeven dat er iets is fout gegaan, wil echter niet per definitie zeggen dat de zorgverlener aansprakelijk is en dus verplicht tot het uitbetalen van een schadevergoeding. Hiervoor is een juridische beoordeling nodig, die meestal wordt uitgevoerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener.

Een gesprek met de zorgverlener

Zodra het voor de zorgverlener duidelijk is, dat er iets is misgegaan bij uw behandeling, neemt de zorgverlener contact met u op en plant een gesprek in.

Wanneer wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek?
Hij hoort dit zo snel mogelijk te doen, uiterlijk binnen 24 uur.

Met wie krijgt u een afspraak?
Dat zal in principe de behandelend arts zijn.

Onderwerpen van gesprek met zorgverlener
In zo’n gesprek kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• Er is iets misgegaan;
• Wat is er misgegaan?
• Wat betekent dit voor u, nu of misschien later?
• Het aanbieden van excuses voor de situatie;
• Welke (herstel)behandelingen zijn al uitgevoerd en welke zijn er nog mogelijk?
• Uitleg wat de zorgverlener doet om het incident te onderzoeken;
• Uitleg welke maatregelen de zorgverlener neemt om herhaling te voorkomen;
• Met wie kunt u contact opnemen als u nog vragen heeft?

Bereidt u zich goed voor op zo’n eerste gesprek. Neem een familielid of vriend mee naar het gesprek als u zich daar prettig bij voelt. Maak ook een lijstje met vragen die u heeft. Hiermee voorkomt u dat u onderwerpen vergeet te bespreken.

De zorgverlener maakt van het gesprek een aantekening in uw medisch dossier. U heeft recht op een kopie hiervan. In sommige gevallen kan een uitvoeriger verslag van het gesprek op schrift nuttig zijn. Is dat het geval, maak hierover dan afspraken met de zorgverlener. Laat na het gesprek alles wat er besproken is eerst eens rustig bezinken.

Vervolggesprek
In sommige gevallen kan een vervolggesprek zinvol zijn, bijvoorbeeld:

• Wanneer in het eerste gesprek nog niet helemaal duidelijk was wat er precies gebeurd is;
• Wanneer nog niet al uw vragen beantwoord zijn;
• Wanneer inmiddels vervolg- of herstelbehandelingen hebben plaatsgevonden;
• Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop het eerste gesprek is verlopen.

Klachtenfunctionaris

Als u een vraag of een klacht over uw zorgaanbieder heeft, bespreekt u eerst met de arts of instelling. Weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken? Voor begeleiding kunt u gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt/cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Vraag hiernaar in uw zorginstelling.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij verschillende instanties.

Klachtmogelijkheden

Behandeling van uw klacht door de zorgaanbieder

Een zorgaanbieder moet binnen 6 weken reageren op uw schriftelijke klacht of klacht per e-mail.  De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht eenmalig met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u daarmee instemt.

Deze helpt u om samen met de zorgaanbieder een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is gratis voor u.

Klachtenfunctionaris

Het is voor iedere zorgaanbieder wettelijk verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Heeft uw zorgaanbieder nog geen klachtenfunctionaris? Geef dit dan door aan het Landelijk Meldpunt Zorg. Door uw melding kan de Inspectie Gezondheidszorg besluiten om onderzoek te doen naar de zorgaanbieder waar u een melding over doet. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u ook advies vragen.

Geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. Maar u kunt ook naar een geschilleninstantie; een gemakkelijker alternatief dan de burgerlijke rechter. Elke zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie.

De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie. Heeft u schade geleden? Dan kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie is bevoegd om een schadevergoeding tot € 25.000 toe te kennen. In het geschillenreglement van de zorgaanbieder staat het exacte maximum bedrag.

Tuchtcollege

Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Lees waarover u een klacht kunt indienen op de website van het tuchtcollege.

Het tuchtcollege beoordeelt na een ernstige klacht of de zorgverlener een berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Landelijk meldpunt zorg: hulp en advies bij klachten

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over een operatie die niet goed is verlopen. Ze informeren u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Ook beantwoorden ze uw vragen en helpen u met praktische tips. Ernstige klachten geeft het Landelijk Meldpunt Zorg door aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg leest u hoe u contact met het meldpunt kunt opnemen.

Uw medisch dossier opvragen

U kunt altijd een kopie van uw gehele medisch dossier bij uw zorgverlener opvragen. Dit dossier bevat gegevens over uw medische situatie waaronder: statussen, brieven aan uw huisarts, operatieverslagen, verpleegkundig dossier, röntgenfoto’s, onderzoeksuitslagen enz. Het medisch dossier kan verduidelijken wat er precies gebeurd is.

Wettelijk is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier tegen kopieerkosten aan u moet verstrekken. De zorgverlener moet de kopieën zo spoedig mogelijk verstrekken. In de meeste gevallen is dit binnen twee tot vier weken mogelijk.

Een belangenbehartiger kiezen

Wanneer er iets anders is verlopen in het ziekenhuis, is het goed om u te laten adviseren over de mogelijkheden die u heeft.

Als u een belangenbehartiger nodig heeft, let er dan op dat deze ervaren en deskundig op het gebied van medische aansprakelijkheid is.

Een overzicht van deskundige belangenbehartigers en advocaten vindt u in het onderwerp “hoe vind ik een belangenbehartiger.