Het onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken: de invloed van het Corona-virus op het verloop

Vanwege het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor het plaatsvinden van bijeenkomsten, zal het onderzoek langlopende letselschadezaken vertraging oplopen.

Stand van zaken

In februari is het is het vragenlijstonderzoek onder de deelnemende personen die een langlopend letselschadedossier hebben en het dossieronderzoek bij 13 aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland afgerond. In totaal hebben 195 personen met een langlopend letselschadedossier meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De onderzoekers hebben 201 letselschadedossiers geanalyseerd bij 13 aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland. Daarmee was het grootste deel van het onderzoek afgerond. Wat restte waren een focusgroep bijeenkomst voor professionals in de branche en extra interviews met gedupeerden, om voor meer verdieping van de bevindingen te zorgen. In april 2020 zou het onderzoek worden afgerond.

Tegengaan spreiding van het Corona-virus en invloed daarvan op het onderzoek

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus en de richtlijnen die de overheid heeft voorgeschreven om verspreiding te voorkomen, zagen De Letselschade Raad en de Universiteit Utrecht zich genoodzaakt om de focusgroep bijeenkomst in april  te annuleren en te verzetten naar een datum in juni 2020. Dit heeft als consequentie dat het onderzoek logischerwijs niet in april kan worden afgerond.  De interviews met de personen met een langlopend letselschadedossier gaan wel door, maar worden via een online tool gevoerd. In ieder geval zolang de onderzoekers en de betreffende personen in goede gezondheid zijn.

Nieuwe verwachting over afronding

Als het mogelijk is om de focusgroep bijeenkomst in juni te laten plaatsvinden, sluit de Universiteit Utrecht het onderzoek begin juli 2020 af. Dit alternatief heeft de goedkeuring van de aangestelde begeleidingsadviescommissie van alle bij DLR betrokken partijen. Wij zullen u hierover op de hoogte houden via deze website.

Veel dank!

Het onderzoekteam wil via deze weg alle personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek enorm bedanken! Zonder alle inzet en hulp zou het onderzoek dat tot nu toe heeft plaatsgevonden niet mogelijk zijn geweest.