Succesvolle kick-off bijeenkomsten Herstelbemiddeling

De projectgroep Herstelbemiddeling heeft in de maand mei 2 kick-off-bijeenkomsten over herstelbemiddeling in letselschadezaken mogen verzorgen.

Bij ASR-verzekeringen en Univé Rechtshulp  werd de projectgroep verwelkomd voor deze zogenoemde kick-offs. In wisselende samenstellingen van de projectgroep werden de medewerkers tijdens deze bijeenkomsten meegenomen in de onderzoeken die het belang van herstelbemiddeling in letselschade onderschrijven. Werd men verder gewezen op de mogelijkheid van verwijzing naar de website ‘contact helpt.nl‘, de zorgvuldige aanpak van Perspectief Herstelbemiddeling bij een aanvraag voor herstelbemiddeling, de Toolkit van het Verbond van Verzekeraars en de praktijkervaringen van de pilotdeelnemers.

Met het delen van deze kennis en ervaringen en het gesprek met de medewerkers wil de projectgroep dat de inzet van herstelbemiddeling in de dagelijkse praktijk van letselschaderegeling meer wordt ingebed.

Dank ASR verzekeringen en Univé Rechtshulp voor deze waardevolle bijeenkomsten en fijn dat jullie meewerken aan de pilot.

Meer weten over of meewerken aan de pilot herstelbemiddeling?

Stuur een bericht aan De Letselschade Raad op: info@deletselschaderaad.nl.

Kijk verder op de activiteitenpagina van De Letselschade Raad over herstelbemiddeling