Webinar ‘Herstelbemiddeling in Letselschadezaken helpt’

In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars heeft De Letselschade Raad op 6 november het Webinar ‘Herstelbemiddeling in letselschadezaken helpt’ georganiseerd.

Bijna 300 belangstellenden luisterden naar het tafelgesprek vanuit de studio van het Verbond.

Via deze link kunt u het webinar terugkijken.

Herstelbemiddeling gaat over het contact tussen een slachtoffer en de veroorzaker na een ongeval of ingrijpende gebeurtenis.

Een verkeersongeval kan op de direct betrokkenen een grote impact hebben. Slachtoffers en nabestaanden hebben vaak allerlei vragen, zoals: ‘wat is er precies gebeurd?’ of ‘begrijpt de veroorzaker wat het ongeval voor mij en mijn leven betekent?’
Ook voor veroorzakers kan contact met het slachtoffer helpen om met de gevolgen en eventuele schuldgevoelens om te gaan: ‘Ik kan eindelijk mijn medeleven tonen en zeggen hoe erg ik het vind’ of ‘ik wil vertellen wat er is gebeurd’.

Als het moeilijk is om contact te leggen met de ander, dan kan het helpen om een professionele bemiddelaar in te schakelen. In Nederland worden bemiddelingsgesprekken doorgaans georganiseerd door Perspectief Herstelbemiddeling: zij verbinden slachtoffer en veroorzaker met een neutrale bemiddelaar die het contact zorgvuldig begeleidt.

Het Webinar

Prof. Arno Akkermans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, benadrukte vanuit zijn onderzoeken en praktijkervaringen dat slachtoffers en veroorzakers die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Herstelbemiddeling kan helpen de gebeurtenis een plek te geven en kan zo aan een sneller herstel bijdragen. Door het wijzen op herstelbemiddeling kan een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan herstel van het slachtoffer en de veroorzaker.

Ook wees hij de branche op het belang van  de website ‘Contact helpt.nl’ en de toolkit die is ontwikkeld. Verwijzen via ‘contact helpt’ zou een zogenoemde ‘baseline’ in de schadebehandeling kunnen zijn. Slachtoffers en veroorzakers kunnen met behulp van de informatie op de website een keuze maken.

De ’toolkit’ kan schadebehandelaars helpen om herstelbemiddeling aan te kaarten. Perspectief kan de daadwerkelijke bemiddeling bewerkstelligen.

Mevrouw mr. Femke Ruitenbeek-Bart, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, gaf inzicht in haar onderzoek ‘En de veroorzaker dan?: Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk’.

Op de vraag: ‘Wat kunnen letselschade professionals leren van de ervaringen van veroorzakers’, gaf Femke aan: er liggen kansen! Letselschadeprofessionals kunnen de ongevalsbetrokkenen naar elkaar op weg helpen. Bijvoorbeeld door de verwijzing naar de website contacthelpt.nl bij hun verzekerden onder de aandacht te brengen. Dat kan in alle zaken, zeker ook in lichte letselzaken. Bij zwaardere zaken kan altijd gewezen worden op de mogelijkheid van begeleid contact via Perspectief Herstelbemiddeling.

Mevrouw Nathalie de la Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, vertelde dan ook hoe herstelbemiddeling via de inzet van Perspectief Herstelbemiddeling werkt.

Aansluitend spraken de genodigden aan tafel over de ervaringen bij het aanbieden van herstelbemiddeling in de letselschadepraktijk en werden de vragen van de luisteraars beantwoordt. Met name mevrouw Monique Franken, schadebehandelaar van Achmea bij het intaketeam, kon haar praktijkervaringen toelichten, aangezien zij al enige tijd het onderwerp aankaart bij slachtoffers en veroorzakers.

Hierbij het verslag van het Webinar.

Meer Informatie: