Consultatiefase Project Goede Praktijken Beroepsziektezaken: feedback gevraagd

Het project Goede Praktijken Beroepsziektezaken bevindt zich in een volgende fase: de consultatiefase.

Uw input wordt zeer op prijs gesteld: een consultatieversie van “Goede Praktijken Beroepsziektezaken, handreiking voor de afwikkeling van schade door beroepsziekten” kunt u downloaden op de projectpagina.

Uw feedback is welkom: wegens de ontwikkelingen rondom het Corana virus zal feedback momenteel alleen schriftelijk, dan wel telefonisch kunnen plaatsvinden.  Degenen die zich hadden aangemeld voor de consultatieronde van 31 maart a.s., krijgen apart bericht over hoe verder.