Gedragscode Behandeling Beroepsziekten

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten.

De Letselschade Raad is in de zomer van 2017 door voornoemd ministerie benaderd om een projectvoorstel tot het ontwikkelen van een gedragscode voor de afhandeling van claims bij beroepsziekten te doen. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een dergelijke gedragscode tot stand brengen.

Waarom een nieuwe gedragscode?