Aanmelden NKL

Op deze pagina vindt u informatie over de aanmelding voor het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Met het Nationaal Keurmerk Letselschade wil De Letselschade Raad kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor benadeelden van letselschade. Met zijn strikte toelatingsprocedure en – eisen is het Nationaal Keurmerk Letselschade hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland.

Inschrijvingsprocedure Nationaal Keurmerk Letselschade

Het mogen voeren van het Nationaal Keurmerk Letselschade staat garant voor kwaliteit van dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor toekenning van  het Nationaal Keurmerk Letselschade, moeten organisaties uit de letselschadebranche en de zorgsector daarom in ieder geval voldoen aan een aantal opgestelde kwaliteits- en gedragsregels.

Organisaties uit diverse beroepsgroepen kunnen zich aanmelden voor verkrijging van het Nationaal Keurmerk Letselschade. De eisen waaraan de organisatie moet voldoen, staan beschreven in de reglementen. De criteria waaraan de aanvrager tenminste moet voldoen, vindt u per beroepsgroep onderaan deze pagina in het uitklapmenu. Of de aanvrager aan de criteria voldoet, is ter beoordeling van De Letselschade Raad. De organisatie ontvangt een link met een online tool voor een vragenformulier met deze basiscriteria. Als uit het ingevulde vragenformulier blijkt dat de organisatie voldoet aan de minimumvereisten, ontvangt de organisatie een email met een positief advies en de mededeling dat de organisatie in aanmerking komt voor een bezoekaudit.

Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt.

Aspirant lidmaatschap

Met de lancering van het Nationaal Keurmerk Letselschade is ook het aspirant lidmaatschap in het leven geroepen. Zo’n 9 maanden na het afnemen van de eerste toelatingsaudit wordt de organisatie door de auditor gebeld en zal een kort interview worden afgenomen. Bij een positief advies wordt het aspirant lidmaatschap vervolgens omgezet naar een definitief lidmaatschap van het NKL.

Nevenvestigingen/franchiseorganisaties

In het NKL zal de audit niet alleen bij de hoofdvestiging plaatsvinden, maar zullen ook nevenvestigingen en franchisenemers worden getoetst in de vorm van een interview en een minimum aantal te toetsen dossiers.

De kwaliteitseisen voor het toekennen van het keurmerk voor een nevenvestiging/franchiseorganisatie in het NKL zijn per november 2022 aangescherpt. Deze aanscherping brengt met zich mee dat de aanmelding van een nieuwe nevenvestiging/franchiseorganisatie wordt gezien als een nieuwe inschrijving en dat per vestiging eveneens de 1 op 2 (deskundigheids)eis geldt.

1 op 2 deskundigheidseis:
Een aanmelding van een nieuwe nevenvestiging/franchiseorganisatie wordt gezien als een nieuwe inschrijving: per vestiging geldt de 1 op 2 deskundigheidseis.

Vereiste documenten:
Naast het voldoen aan de inschrijvingsvereisten die bij de beroepsgroep horen, dient de franchisegever die in aanmerking wil komen voor toekenning van het NKL, zowel bij aanmelding als bij wijziging én in ieder geval jaarlijks, tenminste de volgende documenten  te overleggen:

 1. Franchiseovereenkomst;
 2. Opgave van het aantal fte letselschade-behandelaren binnen de franchiseonderneming;
 3. Bewijs van volwaardig lidmaatschap NIVRE of LSA conform de 1 op 2 eis.

Onderscheid franchise constructie t.o.v. hoofd- en nevenvestiging
De franchise constructie verschilt van de constructie van hoofd- en nevenvestigingen. In dat laatste geval heeft de onderneming een of meerdere filialen/nevenvestigingen met dezelfde naam. Bij deze vestigingen werken meerdere personen op het gebied van letselschade. Daarnaast hebben de vestigingen een kantoor- en bezoekfunctie. Per vestiging geldt eveneens de 1 op 2 eis. Indien een vestiging niet aan deze eis voldoet, wordt deze vestiging als vestiging met puur en alleen een bezoekfunctie gezien en derhalve niet als nevenvestiging vermeld in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Dit is anders bij franchisenemers: zij werken feitelijk vanuit eigen huis of locatie; er is geen sprake van een kantoor met bezoekfunctie. Zij zijn dan ook eerder aan te merken als werknemer met eigen werklocatie, reden waarom zij wél als nevenvestiging worden vermeld.

Hieronder vindt u per beroepsgroep de criteria waaraan de aanvrager dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de toelatingsprocedure ter verkrijging van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Advocatuur

 • Lidmaatschap LSA (1 op 2 is LSA advocaat)
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per advocaat
 • Beschermde derdengeldenrekening
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Belangenbehartiger/Letselschade expert

 • Lidmaatschap NIVRE (1 op 2 letselschade-expert is NIVRE expert)
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per letselschade-expert
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Letselschade expert werkend voor aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Voltooide branche-erkende opleiding letselschade
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per letselschade-expert
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Rechtsbijstandsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Medisch Aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Herstelgerichte Dienstverlener

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche-erkende basisopleiding letselschade (HGD) voltooid
 • Minimaal 500 dossiergebonden uren per jaar besteding aan letselschadedossiers
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek