Aanmelden NKL

Op deze pagina vindt u informatie over de aanmelding voor het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Met het Nationaal Keurmerk Letselschade wil De Letselschade Raad kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor benadeelden van letselschade. Met zijn strikte toelatingsprocedure en – eisen is het Nationaal Keurmerk Letselschade hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland.

Inschrijvingsprocedure Nationaal Keurmerk Letselschade

Het mogen voeren van het Nationaal Keurmerk Letselschade staat garant voor kwaliteit van dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor toekenning van  het Nationaal Keurmerk Letselschade, moeten organisaties uit de letselschadebranche en de zorgsector daarom in ieder geval voldoen aan een aantal opgestelde kwaliteits- en gedragsregels.

Organisaties uit diverse beroepsgroepen kunnen zich aanmelden voor verkrijging van het Nationaal Keurmerk Letselschade. De eisen waaraan de organisatie moet voldoen, staan beschreven in de reglementen. De criteria waaraan de aanvrager tenminste moet voldoen, vindt u per beroepsgroep onderaan deze pagina in het uitklapmenu. Of de aanvrager aan de basisvereisten voldoet, is ter beoordeling van De Letselschade Raad. De organisatie ontvangt een link met een online tool voor een vragenformulier met deze basiscriteria. Als uit het ingevulde vragenformulier blijkt dat de organisatie voldoet aan de minimumvereisten, ontvangt de organisatie een email met een positief advies en de mededeling dat de organisatie in aanmerking komt voor een bezoekaudit.

Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt en daarmee kunnen aantonen dat zij kwaliteit leveren. Het NKL biedt daarmee een eenduidig en overzichtelijk keurmerk voor de hele markt. De beoogde verwijzing naar keurmerk houdende organisaties maakt dat het ook voor u belangrijk is het Nationaal Keurmerk Letselschade te verkrijgen. Het NKL zal zich verder uitbreiden met de gewenste kwaliteitsverbeteringen.

Hieronder vindt u per beroepsgroep de criteria waaraan de aanvrager dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de toelatingsprocedure ter verkrijging van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Advocatuur

 • Lidmaatschap LSA (1 op 3 is LSA advocaat)
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per advocaat
 • Beschermde derdengeldenrekening
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Belangenbehartiger/Letselschade expert

 • Lidmaatschap NIVRE (1 op 3 is NIVRE expert)
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per letselschade-expert
 • Derdengeldenrekening alleen verplicht in geval van betaling via belangenbehartiger
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Letselschade expert werkend voor aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Voltooide branche-erkende opleiding letselschade
 • Minimaal 500 uur per jaar besteding aan letselschadezaken per letselschade-expert
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek

Aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Rechtsbijstandsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Medisch Aansprakelijkheidsverzekeraar

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche erkende opleiding
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide (benadeelde-/verzekerde-) tevredenheidsonderzoek

Herstelgerichte Dienstverlener

 • Opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar vakvolwassen zijn
 • Branche-erkende basisopleiding letselschade (HGD) voltooid
 • Minimaal 500 dossiergebonden uren per jaar besteding aan letselschadedossiers
 • Adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Interne klachtenregeling, gepubliceerd op website
 • Uitvoering valide klanttevredenheidsonderzoek