Normcommissie NKL

De normcommissie Nationaal Keurmerk Letselschade is de door het Bestuur van de Stichting ingestelde onafhankelijke commissie die belast is met de gang van zaken rondom het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Daarnaast stellen zij kwaliteitseisen vast ten behoeve van de inschrijving in het Nationaal Keurmerk Letselschade en geven zij vorm en inhoud aan de toetsing van de ingeschreven organisaties op de vastgestelde kwaliteitseisen.

Samenstelling Normcommissie NKL

 • mr. Diederik Wachter (voorzitter)
 • mr. Marieke van Werkhoven (DLR, secretaris)
 • mr. Maarten van der Linden (NIVRE)
 • Rini Withagen (NLE)
 • Judith Dingemanse (NLE)
 • mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (NIS)
 • Linda Renders (Herstelgerichte dienstverleners)
 • mr. Ali Schipper (Rechtsbijstandverzekeraars)
 • Marco Speelmans (Verbond van Verzekeraars)
 • Wouter Coomans (Verbond van Verzekeraars)
 • mr. Gert Klay (Medisch aansprakelijkheidsverzekeraars)