Inschrijvingsbijdrage NKL

Jaarlijkse inschrijvingsbijdrage

Voor inschrijving in het Nationaal Keurmerk Letselschade geldt een inschrijvingsbijdrage die jaarlijks door het Bestuur van De Letselschade Raad wordt vastgesteld.

Let op: m.i.v. 1 juli 2021 zal de inschrijvingsbijdrage naar rato per kwartaal worden vastgesteld bij inschrijving van een nieuwe organisatie.

Voor het jaar 2024 gelden de volgende tarieven:

Staffel 2024

0-1 fte €   203*
2-3 fte €   261
4-5 fte €   518
6-8 fte €   819
9-10 fte €   1.152
11-13 fte €   1.485
14-15 fte €   1.782
16-18 fte €   2.340
19-22 fte €   2.786
23-29 fte €  3.713
30-45 fte €  4.456
46-50 fte €  5.568
>  50 fte €  7.426

*franchise/nevenvestiging: € 203 vast tarief.

Voor zowel organisaties met nevenvestigingen als franchiseorganisaties geldt dat de jaarlijkse inschrijvingsbijdrage berekend wordt op basis van het aantal fte in de totale organisatie dat letselschadezaken behandelt. Daarnaast betaalt de hoofdvestiging of franchisegever een vast bedrag per jaar per nevenvestiging of franchisenemer. Dit bedrag is gelijk aan de laagste staffel (in 2024: € 203).

Let op: per 1-1-2022 is de inschrijvingsbijdrage voor een organisatie met meerdere nevenvestigingen/franchiseorganisaties tot een maximum van 5 vestigingen teruggebracht.

Peildatum inschrijvingsbijdrage

Jaarlijks wordt in het vierde kwartaal van het jaar de hoogte van de inschrijvingsbijdrage voor het daaropvolgende jaar door het bestuur van De Letselschade Raad vastgesteld. De hoogte van uw inschrijvingsbijdrage is gebaseerd op het aantal fte (personen die werkzaam zijn op het terrein van letselschade) dat op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar bij een organisatie in dienst was. Voor de hoogte van de inschrijvingsbijdrage voor 2024, zijn dus de gegevens afkomstig uit het rapport van de bezoekaudit of de tussentijdse toets die uw organisatie in 2023 heeft doorlopen, bepalend.

Eenmalig inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuwe organisatie wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedraagt € 250.