Inschrijvingsbijdrage NKL

Jaarlijkse inschrijvingsbijdrage

Voor inschrijving in het Nationaal Keurmerk Letselschade geldt een inschrijvingsbijdrage die jaarlijks door het Bestuur van De Letselschade Raad wordt vastgesteld.

Let op: per 1 juli 2021 zal de inschrijvingsbijdrage naar rato per kwartaal worden vastgesteld bij inschrijving van een nieuwe organisatie.

Voor het jaar 2021 gelden de volgende tarieven:

Staffel 2021

0-1 fte €   550*
2-3 fte €   700
4-5 fte €   1.400
6-8 fte €   2.200
9-10 fte €   3.100
11-13 fte €   4.000
14-15 fte €   4.800
16-18 fte €   6.300
19-22 fte €   7.500
23-29 fte € 10.000
30-45 fte € 12.000
46-50 fte € 15.000
>  50 fte € 20.000

*franchise/nevenvestiging: € 550 vast tarief.

Voor zowel organisaties met nevenvestigingen als franchiseorganisaties geldt dat de jaarlijkse inschrijvingsbijdrage berekend wordt op basis van het aantal fte in de totale organisatie dat letselschadezaken behandelt. Daarnaast betaalt de hoofdvestiging of franchisegever een vast bedrag per jaar per nevenvestiging of franchisenemer. Dit bedrag is gelijk aan de laagste staffel (in 2021: € 550).

Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Peildatum inschrijvingsbijdrage

Jaarlijks wordt in het vierde kwartaal van het jaar de hoogte van de inschrijvingsbijdrage voor het daaropvolgende jaar door het bestuur van De Letselschade Raad vastgesteld. De hoogte van uw inschrijvingsbijdrage is gebaseerd op het aantal fte (personen die werkzaam zijn op het terrein van letselschade) dat op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar bij een organisatie in dienst was. Voor de hoogte van de inschrijvingsbijdrage voor 2021, zijn dus de gegevens afkomstig uit het rapport van het self assessment of de bezoekaudit dat uw organisatie in 2020 heeft doorlopen, bepalend.

Eenmalig inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuwe organisatie wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedraagt € 250.