Algemene informatie NKL

“Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met één herkenbaar label overheid en samenleving te overtuigen van het onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke bedrijven: het kaf van het koren scheiden”.

Met deze mededeling kondigde Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, tijdens de Raadsdag op 21 november 2019 formeel aan dat de branche een Nationaal Keurmerk Letselschade zal invoeren.

Tijdens De Letselschade Raadsdag in 2018 werd al breed geconstateerd dat het goed zou zijn als alle partijen in de toekomst gezamenlijk gaan uitdragen dat het Register Letselschade in feite één gedeeld keurmerk van de sector is. Een keurmerk waaronder alle bonafide dienstverleners zich verenigen, zodat voor slachtoffers duidelijk is waar hun belangen veilig zijn.

Waar staat het NKL voor?

Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

In het NKL zullen alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.

Politiek vraagt om kwaliteitsverbetering

In de politiek is er volop aandacht geweest voor een kwaliteitsverbetering van de letselschade afhandeling. Het, in opdracht van De Letselschade Raad uitgevoerde, wetenschappelijke onderzoek naar de schadeafhandeling (zomer 2020) maakt duidelijk dat hierin verbeteringen nodig zijn. De ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Infrastructuur en Waterstaat dringen onder meer aan op professionalisering van de herstelbemiddeling in letselschadezaken. Het NKL is een van de instrumenten die zal bijdragen aan de door de politiek gewenste kwaliteitsverbetering.

Verwijzers

Met de verantwoordelijkheid van zelfregulering in het achterhoofd moet de branche er met elkaar voor zorgen dat een onwetend letselschadeslachtoffer niet in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. De Letselschade Raad onderhoudt daarom contacten met een breed scala aan belangengroeperingen in de letselschade markt, onder andere Slachtofferhulp Nederland, zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, gemeenten, assurantietussenpersonen, patiënten federaties, bergingsbedrijven, ambulancezorg en de Nationale Politie. Het streven is dat deze verwijzers de benadeelden alleen nog verwijzen naar keurmerk houdende organisaties. We verwachten dat in de komende tijd het belang van het NKL alleen maar zal toenemen, naarmate de verwijzing naar het NKL gemeengoed wordt.

Wat betekent het NKL voor organisaties?

Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt en daarmee kunnen aantonen dat zij kwaliteit leveren. Het NKL biedt daarmee een eenduidig en overzichtelijk keurmerk voor de hele markt. De beoogde verwijzing naar keurmerk houdende organisaties maakt dat het voor organisaties belangrijk is het Nationaal Keurmerk Letselschade te verkrijgen.

Minister Dekker

Tjibbe Joustra gaf aan, dat het Nationaal Keurmerk Letselschade vanuit de gedachte van zelfregulering niet vanuit de overheid wordt ondersteund, “maar we hebben wel met minister Dekker gesproken over de wijze waarop wij deze zelfregulering vormgeven”, vertelde hij.

Volgens Joustra was Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, graag in persoon op De Letselschade Raadsdag aanwezig geweest, om iedereen van het nut en de noodzaak van het Nationaal Keurmerk Letselschade te overtuigen, maar moest hij vanwege de begrotingsbehandeling van zijn departement in de Tweede Kamer daarvoor afzeggen.

Wel sprak Dekker de aanwezigen door middel van een videoboodschap toe:

Videoboodschap minister Dekker over NKL