Auditcyclus NKL

Op deze pagina vindt u informatie over de auditcyclus van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Auditcyclus: zelf regelen!

Iedere organisatie (zowel nieuw aangemelde organisaties als organisaties die reeds het keurmerk hebben) is zelf verantwoordelijk voor het  regelen van de auditcyclus. De volledige uitvoering van de audits zal in handen zijn van een aantal door De Letselschade Raad geselecteerde auditors. Dit is het logische gevolg van de scheiding van rollen binnen het Keurmerk, waarbij de toetsing van de normen niet meer bij De Letselschade Raad is ondergebracht.

De auditcyclus bestaat uit 1 bezoekaudit per 3 jaar en  één tussentijds toetsingsmoment na anderhalf jaar, bestaande uit een meting van procesprestaties, een inhoudelijke beoordeling van een aantal dossiers op, onder andere, houding en gedrag én een gesprek met het management.

Nieuwe organisaties

Nadat de organisatie een positief advies heeft ontvangen naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst met de basiscriteria, dient de organisatie zelf een bezoekaudit te regelen.

Aspirant lidmaatschap

Met de lancering van het Nationaal Keurmerk Letselschade is ook het aspirant lidmaatschap in het leven geroepen. Een aspirant lidmaatschap duurt 18 maanden.  Zo’n 18 maanden na het afnemen van de eerste toelatingsaudit vindt, in lijn met de reguliere auditcyclus, een tussentijdse toets plaats. Bij een positief advies wordt het aspirant lidmaatschap vervolgens omgezet naar een definitief lidmaatschap van het NKL en wordt verder meegedraaid in de auditcyclus met een bezoekaudit, ca. 18 maanden na de tussentijdse toets.

Ingeschreven organisaties

Ingeschreven organisaties ontvangen in november/december van ieder jaar een vooraankondiging voor welk type audit zij aan de beurt zijn voor het daaropvolgende jaar. Voor zowel de bezoekaudit als het tussentijds toetsingsmoment zal het auditbureau contact opnemen om een datum af te stemmen.

Auditoren

De Letselschade Raad heeft accreditatie verleend aan de volgende auditoren.

Q-Consult Insurance:
Stichting toetsing verzekeraars (Stv):

070-7508215 of info@toetsingverzekeraars.nl

Auditor adviseert, De Letselschade Raad besluit

In het NKL heeft de auditor een toetsende en De Letselschade Raad een toekennende rol. Dit betekent dat de auditor tijdens de bezoekaudit/tussentijdse toets zijn of haar bevindingen noteert en daaraan een conclusie over de toekenning of verlenging van het keurmerk verbindt. Deze conclusie legt de auditor vervolgens met een advies voor aan De Letselschade Raad, op basis waarvan De Letselschade Raad vervolgens een besluit neemt over de toekenning dan wel continuering van het keurmerk. Bij een verlenging van het keurmerk ontvangt u een certificaat en zal dit ook op de website van DLR worden vermeld.
Wanneer besloten wordt tot uitschrijving van de organisatie, wordt de organisatie uit het NKL verwijderd en kan deze zich 1 jaar na uitschrijving weer aanmelden.

Let op: het is mogelijk dat de op de website vermelde geldigheidsdatum van het keurmerk verstreken is. Dit komt doordat de audit voor verlenging pas na deze datum plaats kan vinden.

Franchiseorganisaties en nevenvestigingen

In toenemende mate organiseren zelfstandig ondernemers zich in een franchiseconstructie, waarbij de franchisegever het algemene beleid bepaalt. De franchisenemers opereren als zelfstandige organisaties en hebben niet altijd een fysiek kantoor met een bezoekfunctie.

Dit is een verschil met nevenvestigingen: de hoofdvestiging heeft meerdere filialen/nevenvestigingen met dezelfde naam. Hier werken meerdere personen en er is een kantoor met een bezoekfunctie.

In het NKL zal de audit niet alleen bij de hoofdvestiging plaatsvinden, maar zullen ook nevenvestigingen en franchisenemers worden getoetst in de vorm van een interview en een minimum aantal te toetsen dossiers.

Net als in de huidige situatie zal de hoofdvestiging of franchisegever éénmaal vermeld staan in het overzicht op de website. Via een uitklap/dropdown-menu zullen alle nevenvestigingen en franchisenemers op alfabetische wijze zichtbaar zijn.