Herstelgerichte Dienstverlening

Herstelgerichte dienstverlening Een integrale aanpak voor herstel van autonomie

Herstelgerichte dienstverlening is gericht op het (functioneel) herstel van een persoon met letselschade.

Daarbij gaat het niet alleen om medisch herstel, maar ook om praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal herstel, inclusief het herstel van vertrouwen. Het vinden van een nieuw perspectief en het herwinnen van de autonomie is hierbij belangrijk.

Dit vraagt om een onafhankelijke, integrale, vaak multidisciplinaire aanpak. Herstelgerichte dienstverlening biedt die aanpak, met vergoedingsplicht bij de aansprakelijke partij en/of verzekeraar (inclusief schadeverzekering voor inzittenden en andere).

Lees meer over herstelgerichte dienstverlening in de
Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening 2018

Ter aanvulling op de ‘Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening’, is een bloemlezing van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van diverse typen dienstverleners werkzaam in de letselschadebranche samengesteld. De bloemlezing bevat voorbeelden die duidelijk maken in welk soort situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde geholpen heeft om weer grip op het eigen leven te krijgen of bij het herstel van de autonomie.

Casuistiek Herstelgerichte Dienstverlening april 2019

In de letselschadebranche is geen zaak hetzelfde. Een herstelgerichte dienstverlener kan een benadeelde alleen goed bijstaan als hij bekend is met alle krachtenvelden in het letselschadeproces en met de processen en de basisbegrippen. Hij moet de taal van de verzekeraars en belangenbehartigers spreken.

Daarom ontwikkelde OSR in opdracht van De Letselschade Raad de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners. Met deze opleiding leert een herstelgerichte dienstverlener de belangrijkste ins en outs van het letselschadeproces. Lees meer hierover in het interview dat Ivanka Dijkstra en Joop Schrok aan de OSR gaven.

Meer informatie over de Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners.