Nationaal Keurmerk Letselschade NKL

“Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met één herkenbaar label overheid en samenleving te overtuigen van het onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke bedrijven: het kaf van het koren scheiden”.

Met deze mededeling kondigde Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, tijdens Raadsdag op 21 november 2019 formeel aan dat de branche een Nationaal Keurmerk Letselschade zal invoeren.

“Tijdens De Letselschade Raadsdag in 2018 werd al breed geconstateerd dat het goed zou zijn als alle partijen in de toekomst gezamenlijk gaan uitdragen dat het Register Letselschade in feite één gedeeld keurmerk van de sector is. Een keurmerk waaronder alle bonafide dienstverleners zich verenigen, zodat voor slachtoffers duidelijk is waar hun belangen veilig zijn.

Vertrouwen op goede hulp

Een slachtoffer wordt direct na een ongeval op vele manieren en door vele partijen beïnvloed in de keuze voor een rechtshulpverlener. Bergers, politie, huisartsen, apotheken, zorgverzekeraars, assurantietussenpersonen en WA-verzekeraars verwijzen allemaal actief naar rechtshulpverleners. In sommige gevallen zijn er ook contractuele afspraken om door te verwijzen.

Met de verantwoordelijkheid van zelfregulering in het achterhoofd moet de branche er met elkaar voor zorgen dat een onwetend letselschadeslachtoffer niet in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Dat wil De Letselschade Raad bereiken door bindende afspraken te maken met alle verwijzers naar ingeschrevenen in het Register Letselschade. Zij zullen dus alleen verwijzen naar partijen die gezamenlijk het Nationaal Keurmerk Letselschade vormen.”

Minister Dekker

Tjibbe Joustra gaf aan, dat het Nationaal Keurmerk Letselschade vanuit de gedachte van zelfregulering niet vanuit de overheid wordt ondersteund, “maar we hebben wel met minister Dekker gesproken over de wijze waarop wij deze zelfregulering vormgeven”, vertelde hij.

Volgens Joustra was Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, graag in persoon op De Letselschade Raadsdag aanwezig geweest, om iedereen van het nut en de noodzaak van het Nationaal Keurmerk Letselschade te overtuigen, maar moest hij vanwege de begrotingsbehandeling van zijn departement in de Tweede Kamer daarvoor afzeggen.

Wel sprak Dekker de aanwezigen door middel van een videoboodschap toe:

videoboodschap minister Dekker over NKL