Webinar Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten

De afgelopen drie jaar is door velen intensief gewerkt aan de totstandkoming van de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken, die een dezer dagen door De Letselschade Raad wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Bas van ’t Wout. Op donderdagmiddag 26 november a.s. van 15.30 tot 16.30 uur presenteren wij u met gepaste trots het eindresultaat tijdens een webinar.

De leidraad heeft als doel de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken. Beroepsziektezaken zijn berucht complex, met name omdat de relatie tussen werk en ziekte veelal niet eenvoudig is vast te stellen. De rode draad in de leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer de betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het in deze leidraad vastgelegde stappenplan biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt vorm te geven aan deze samenwerking.

PROGRAMMA

1. Opening door voorzitter
Remco Heeremans, directeur De Letselschade Raad
Weergave (digitale) aanbieding Leidraad aan Staatssecretaris Bas van ’t Wout
2. Totstandkoming van de Leidraad
Siewert Lindenbergh, Hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, projectleider
3. Inhoud van de Leidraad
Marnix Hebly, Universitair docent Sectie Burgerlijk recht Erasmus School of Law, projectsecretaris
4. Reflectie op de Leidraad
Carla Klaassen, Hoogleraar Burgerlijk (proces) recht, Radboud Universiteit Nijmegen
5. Perspectief vanuit de praktijk
Daphne van Doorn, (Advocaat, FNV Advocaten) en Bart Waterbolk (Directeur Cordaet, Registerexpert)
6. Visie van stakeholders
Met o.a. Kitty Jong (FNV), Peter den Ouden (Verbond van Verzekeraars) en Maarten van der Linden (NIVRE)
7. Afronding

Via deze link kunt u zich kosteloos aanmelden vóór dinsdag 24 november a.s.