Gedragscodes

Onder de paraplu van De Letselschade Raad heeft de letselschadebranche diverse instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan een soepeler verloop van letselschadezaken. U kunt hierbij denken aan Richtlijnen en Gedragscodes.

De gedragscodes van De Letselschade Raad dragen bij aan een soepel, respectvol en transparant verloop van de schaderegeling. Onnodige belasting van het slachtoffer wordt voorkomen.

 Een soepel verloop van de schaderegeling voorkomt onnodige belasting.

De Raad beheert twee gedragscodes:

  • Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), met als aparte bijlage de Medische Paragraaf bij de GBL
  • Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

De GBL en GOMA bevatten gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Bij de gedragsregels staan good practices en verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.

Beide gedragscodes zijn bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de aangesloten organisaties in het Register Letselschade.