Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’

Zoals aangekondigd op De Letselschade Raadsdag d.d. 22 november jl. kan er vanaf die datum gewerkt worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Deze kan worden gedownload op de ‘Activiteiten’-pagina.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van De Letselschade Raad over 2017 is beschikbaar.

(Voorlopig nog) geen Richtlijn Rente en inflatie

28 augustus 2018:
De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe Richtlijn: “Richtlijn Rente en Inflatie”. Na consultatie van de achterbannen bleken er echter zodanig zwaarwegende bezwaren tegen dit concept te zijn, dat de Richtlijn niet kan worden afgerond.

ASP uit Register Letselschade

“Een ASP Advocaat kan niet ook in het Register Letselschade staan”. Dat is het besluit dat de ASP (Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) tijdens haar algemene ledenvergadering op 5 april 2018 heeft genomen.