Impressie GOMA Symposium 2017 ‘JUST TRUST’ ›

Tijdens het jaarlijkse GOMA-symposium van De Letselschade Raad, op vrijdag 12 mei in Theater Gooiland in Hilversum, belichtten zes sprekers het thema ‘vertrouwen’ bij medische incidenten. ‘JUST TRUST’ kreeg deze editie als titel mee.

Raadsdag en GOMA Symposium ›

Als netwerkorganisatie stimuleert de Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door congressen, symposia en andere bijeenkomsten te organiseren.

Trainingen ›

De Letselschade Raad organiseert zelf of in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch trainingen voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling van letselschade en de omgang met medische incidenten.

Werkgroep Normering ›

De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade. De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen.

Ronde Tafelgesprekken ›

Regelmatig organiseert De Letselschade Raad ronde tafelgesprekken voor professionals in de letselschadebranche.