Aanbeveling ‘Werken met één medisch Adviseur’ ›

Per 23 november 2018 kan er gewerkt gaan worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Deze is via onderstaande link te downloaden.

Alle feedback is welkom voor de eerste evaluatie die reeds aan het begin van Q2 2019 zal plaatsvinden.

Gedragscode Behandeling Beroepsziekten ›

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten.

Handreiking Zorgschade ›

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Impressie GOMA Symposium 2017 ‘JUST TRUST’ ›

Tijdens het jaarlijkse GOMA-symposium van De Letselschade Raad, op vrijdag 12 mei in Theater Gooiland in Hilversum, belichtten zes sprekers het thema ‘vertrouwen’ bij medische incidenten. ‘JUST TRUST’ kreeg deze editie als titel mee.

Raadsdag en GOMA Symposium ›

Als netwerkorganisatie stimuleert de Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door congressen, symposia en andere bijeenkomsten te organiseren.

Trainingen ›

De Letselschade Raad organiseert zelf of in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch trainingen voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling van letselschade en de omgang met medische incidenten.

Werkgroep Normering ›

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

Ronde Tafelgesprekken ›

Regelmatig organiseert De Letselschade Raad ronde tafelgesprekken voor professionals in de letselschadebranche.