Werkgroep IWMD vraagstelling: evaluatie en revisie ›

De huidige IWMD-vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” is begin 2020 geëvalueerd door middel van een enquête. Middels deze enquête werd bij professionals in de letselschadebranche geïnventariseerd welke ervaringen er de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan met de bestaande vraagstelling. Tevens werd gevraagd om suggesties voor verbeteringen.

KTO voor de letselschadebranche ›

Elke organisatie in het Nationaal Keurmerk Letselschade moet aan een aantal cumulatieve vereisten voldoen om ingeschreven te worden en te blijven. Een van die vereisten is het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO).

Aanbeveling ‘Werken met één medisch Adviseur’ ›

Per 23 november 2018 kan er gewerkt gaan worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Deze is via onderstaande link te downloaden.

Alle feedback is welkom voor de eerste evaluatie die reeds aan het begin van Q2 2019 zal plaatsvinden.

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken ›

De Letselschade Raad bood in november 2020 de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte. Daarmee wordt samenwerking gestimuleerd en gestroomlijnd tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

De Letselschade Raadsdag ›

Elk jaar organiseert De Letselschade Raad een Raadsdag voor haar achterban. In een snel veranderende wereld krijgt ook de letselschadebranche te maken met vele nieuwe ontwikkelingen.

Handreiking Zorgschade ›

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Impressie GOMA Symposium 2017 ‘JUST TRUST’ ›

Tijdens het jaarlijkse GOMA-symposium van De Letselschade Raad, op vrijdag 12 mei in Theater Gooiland in Hilversum, belichtten zes sprekers het thema ‘vertrouwen’ bij medische incidenten. ‘JUST TRUST’ kreeg deze editie als titel mee.

Trainingen ›

De Letselschade Raad organiseert zelf of in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch trainingen voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling van letselschade en de omgang met medische incidenten.

Werkgroep Normering ›

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

Ronde Tafelgesprekken ›

Regelmatig organiseert De Letselschade Raad ronde tafelgesprekken voor professionals in de letselschadebranche.