Benoeming prof Albert Verheij als vervanger voor prof Siewert Lindenbergh in de Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) heeft haar eerste succesvolle zittingen achter de rug en zal voortvarend doorgaan met het creëren van efficiënte geschilbeslechting in langlopende letselschadezaken. Zij zal dat echter doen met een aanpassing in de huidige bezetting. Siewert Lindenbergh heeft bij de totstandkoming en de eerste uitwerking een bijzonder nuttige rol gespeeld. Maar mede door zijn benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft hij zijn positie ter beschikking moeten stellen en heeft het bestuur van De Letselschade Raad prof.mr.dr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, aangesteld als zijn plaatsvervanger. Voor alle zekerheid benadrukken wij nogmaals dat de Kamer LLZ in haar functioneren volstrekt onafhankelijk opereert. Wij wensen Albert Verheij en de overige leden van de Kamer LLZ veel succes bij de aankomende zaken.