Chris Breedveld nieuwe voorzitter De Letselschade Raad

De Letselschade Raad (DLR) heeft per 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter: Chris Breedveld.

De huidige voorzitter, Tjibbe Joustra, legt zijn functie neer wegens het aflopen van de statutaire zittingstermijn. De positie van voorzitter DLR is een (toezichthoudende) nevenfunctie. Chris Breedveld zal deze positie vervullen naast zijn reguliere werk als Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. Chris Breedveld (1962) was directeur van het Kabinet van de Koning en was eerder werkzaam als plv directeur-generaal bij de RVD en daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken.

Bestuur en Platformoverleg hebben inmiddels afscheid genomen van Tjibbe Joustra en zijn  hem zeer erkentelijk voor de bijzonder professionele wijze waarop hij de afgelopen jaren als voorzitter heeft gefungeerd. Bij zijn aantreden trof hij bepaald geen gespreid bed aan. De vaste publieke financiering werd beëindigd en het aanblijven van enkele organisaties was onzeker. Het is aan Tjibbe Joustra te danken dat De Letselschade Raad nu in stabiel vaarwater verkeert.